شماره 79-82:بهار -زمستان 1397


فهرست
سخن نخست
امیر حسن سجزی و فؤائد الفواد
پروفسور علیم اشرف خان
بررسی تطبیقی خودشیفتگی نارسیسیزم در شعر عرفی شیرازی و متنبی
مهدی باقری
بررسی مسئله جنگ و صلح در یکی از سرچشمه های کهن اخلاقی هندی
پروفسور ضمیره غفاراوا
پدیده های شعری در چهل اسرار میر سید علی همدانی
پروفسور صالحه رشید
تاریخ دهلی در ادبیات فارسی
دکتر محمد عرفان
تذکره گلدسته کرناتک
دکتر سید نقی عباس کیفی
حالات غالب و خیالات اقبال
جمشید صفاریان
حدیث زلف در ادبیات فارسی
دکتر مصطفی اطهر

راماین اقبال یغمائی و مقبولیت آن در ایران
دکتر سوشیل کومار


سر سید احمد خان در آیینه جام جم
دکتر نیلوفر حفیظ

شناخت در زندگی غالب


دکتر سیده خورشید فاطمه حسینی

صوفی حمید الدین ناگوری در تذکره های فارسی
دکتر علی رضا


عبدالستار لاهوری: نویسنده فراموش شده دربار پادشاه اکبر و جهانگیر
دکتر شاهد عالم
معرفی مرآة الاسرار
نور اشرف

مهارت های تدریس


دکتر محمد رضا صالح
میر عبدالواسع هانسوی ....
دکتر عتیق الرحمن
نسخه های خطی شرح التعرف
کامل جان رحیم اف
نکات مهم استاد نذیر احمد درباره الحاق کلام دیوان حافظ شیرازی
محمد عامر خان
نگاهی به زندگی و آثار نعمت خان عالی
محمد عامر
نگاهی به نسخه خطی اخبار الاصفیا
دکتر رضوان الله آروی

وقایع الزمان فتح نامه نور جهان بیگم


پروفسور سید حسن عباس
شادروان دکتر محمد مرسلین
محمد نوید جعفری
معرفی دکتر تکارام تاگیش دیوری
دکتر ضیاءالرحمن
سابقه بازیافت تذکره حدیقه هندی
دکتر عارف نوشاهی
درباره قند پارسی
دکتر عارف نوشاهی
محمد آرمان حبیب

اشعار
شماره 75-78:بهار -زمستان 1396
فهرست
سخن سردبیر
آرای تذکره نویسان درباره شوکت بخارایی
دکتر باقر حسین شاه
بررسی انتقادی سیمای پادشاه جهانگیر در کتاب مجالس جهانگیری
شاهد عالم
تشبیهات و استعارات در شعر اقبال
دکتر ثناخان
چند نکته درباره کلیم کاشانی
دکتر سید محمد یونس جعفری
خاموش کریری، حیات و فکر و فن
دکتر محمد الطاف بات
خدمات ادبی و اجتماعی بابافریدالدین مسعود گنج شکر دهلوی در شبه قاره هند
محمد افضل
خدمات سلسله چشتیه به زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند
دکتر عتیق الرحمان
خواجه عزیز الدین عزیز لکهنوی خاتم شعر فارسی در هند
دکتر محمد ارشد القادری
سعدی بیهار،محمد علی حبیب و غزلیات او
دکتر محمد صادق حسین
سهم عادلشاهیان در گسترش زبان و ادب فارسی
محمد صادق خان
سیری در سبک شعر و نثر آنند رام مخلص
سید حسن سردار
عقل کلی از دیدگاه مولانا
دکتر محمد عابد حسین
علاقه مندی مولانا ابوالکلام آزاد به زبان و ادبیات فارسی
دکتر عابد حسین
علم نجوم در عهد اکبرشاه و معرفی طلسمات
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
فردوسی در نظر تذکره و تاریخ نویسان
دکتر زرینه خان
معرفی تاریخ بیجاپور یا بساتین السلاطین میرزا ابراهیم زبیری
دکتر مصطفی اطهر
معرفی کتابی مهم از علی سردار جعفری بنام اقبال شناسی در زبان اردو
پروفسور علیم اشرف خان
معرفی کلیات فارسی شبلی نعمانی
دکتر محمد امین عامر
معرفی یک نسخه خطی مجموعه قصاید در کتابخانه مرکزی دانشگاه هندوی بنارس
پروفسور سید حسن عباس
مقایسه شرح حال نساء العارفات در نفحات الانس و سفینة الاولیاء
محمد ابراهیم وانی
نسخه ها و چاپ اشعار محتشم کاشانی در شبه قاره
دکتر عارف نوشاهی
نقش تاریخ نامه های فارسی هند در تجسم دستاوردهای تاریخی شاهراه ابریشم در قرن پانزدهم
پروفسور ضمیره غفاراوا
نگاهی به زندگینامه و سهم خدابخش خان در گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند
دکتر سید غلام نبی احمد
نگاهی به احوال و آثار مولانا غیاث الدین عزت رامپوری
پروفسور عمر کمال الدین کاکوروی
نگاهی منتقدانه بر تذکره حدیقه هندی تالیف بهگوان داس هندی
دکتر سید نقی عباس کیفی
زندگی نامه خوشنویس معاصر محمد احرار هندی

معرفی کتاب تاریخ فیروز شاهی اثر ضیاء الدین برنی
محمد صادق خان
اشعار

شماره 73-74:پاییز-زمستان 1395
فهرست

سخن آغازين

سهم هند در پيشرفت زبان و ادب فارسي
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
ديوان خادم بردواني
دکتر محمد امین عامر
فزوني استرابادي تاريخ‌نگار قرن يازدهم هجري
پروفسور ريحانه خاتون
جامي و شبه قاره
دکتر عارف نوشاهی
غزل‌هاي عرفاني شاه همدان
پروفسور آصف نعیم
ويژگي‌هاي شعر فارسي علامه سيد رضا علي وحشت کلکتوي
پروفسور محمد عابد حسين
مقايسه تطبيقي قصيده «سواد اعظم» ميرزا بيدل و «بحرالابرار» اميرخسرو دهلوي
دکتر نور علی نورزاد
جامعه‌شناسي در آثار آنندرام مخلص
دکتر سيده خورشيد ‌فاطمه حسيني
ملک‌الشعراي دربار احمد شاه بهمني آذري اسفرايني
دکتر سيد کليم اصغر
بررسي تطبيقي مشترکات ديد سياسي ماهاتما گاندي و امام خميني
مهدی باقر خان
نگاهي به احوال و آثار سيد شاه برکت‌الله مارهروي
دکتر علی رضا خان
حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل‌شاهيان
محمد صادق خان
اهميت فرهنگي و اجتماعي تاريخ عبدالقادر سروري
محمد الطاف بت
مفتي عبدالسلام يک شاعر ناشناخته زبان فارسي از قرن نوزدهم
سيد حسن سردار
اشعار
شماره 71-72: بهار-تابستان 1395: ویژه نامه استاد ضمیره غفاراوا

دیباچه

نفوذ جامي در شبه‌قارّة هند

نظری به حیات علمی، ادبی هند در زمان لودیان

اهميت اخلاقي نصيحت‌نامه‌هاي اميرخسرو دهلوي

نگاهي به محتويات و ويژگي‌هاي سبکي مثنوي «مهر و ماه» جمالي دهلوي

نسخه‌شناسي «سيرالعارفين» جمالي دهلوي و شرح نسخه‌اي از آن در کتابخانة برلين

رواج زبان فارسي در کشمير در قرون چهاردهم و پانزدهم

نظري به نظم و نثر فارسي در نيمة دوم قرن 16 و 17 م. در حوزة ادبي کشمير

تصوير بديعي کشمير در آثار اديبان

ويژگي‌هاي سبک هندي در اشعار شعراي کشمير

فاني کشميري و هنر سخن‌گستري او

شاعر رنگين نوا

نقش ميرزا داراب بيگ جويا در پيشرفت ادبيات فارسي در هند

شناخت کمال خجندي در هند و پاکستان

زمينه‌هاي رشد ادبيات فارسي در عهد تيموريان هند

نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي

نقش ظفرخان احسن در گسترش شعر فارسي در هند

چهرة دانشمندي ناشناخته از خجند در يک سرچشمة هندي

نسخة قلمي «خزينة گنج الهي» در گنجينة دستنويس‌هاي کتابخانة برلين و ارزش علمي و ادبي آن

سهم صدرالدّين عيني در پژوهش و متن‌شناسي آثار سخنوران فارسي‌زبان هند

با قند پارسي تا بنگاله

سفري به ديار محبّت‌ريز

اشعار

شماره 69-70: پاییز-زمستان 1394-ویژه نامه ادبیات فارسی در دهلی
فهرست

دیباچه

دهلي شهر باغ‌ها
پروفسور شريف‌حسين قاسمي
ذکر دهلي در شعر فارسي
دکتر شميم‌الحق صديقي
نگاهي به سيرالمنازل
دکتر علي‌رضا خان
پادشاهنامة مير يحيي كاشي
مصحح: دکتر سيد محمديونس جعفري
سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي به عهد اورنگ‌زيب
دکتر محمد امين عامر
ملا طغرا مشهدي و رساله‌هاي او
دکتر محمد عابد حسين
زندگي‌نامه و شعر ميرزا مظهر جان جانان
دکتر شميم‌الحق صديقي
نظري به زندگي و آثار شيخ جمالي دهلوي
پروفسور ضميره غفّاراوا
حضرت خواجه نظام‌الدّين اوليا و زبان فارسي
دکتر واصف احمد
حضرت شاه ابوالخير و خانقاه دهلي
دکتر نکهت فاطمه
در پرتو چراغ دهلي
دکتر سيد مصطفي اطهر
نگاهي به مطلع‌الانوار اميرخسرو دهلوي
دکتر محمد عابد حسين
امير خسرو معلم اخلاق
مؤلف: محمد امين عامر
مترجم: خان محمدصادق جونپوري
جشن نوروز و رسوم شاهي در مثنوي‌هاي خسرو
دکتر سيده خورشيد‌فاطمه حسيني
خسرو و خمسه‌نگاري او
دکتر محمد الطاف بت
اصطلاحات صوفيه در غزليات اميرخسرو دهلوي
پروفسور ضميره غفّاراوا
قصيده‌نگاري فارسي غالب
پروفسور نذير احمد
مترجم: خان محمدصادق جونپوري
غالب درد آشنا
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
بازتاب ويژگي‌هاي سبک هندي در مثنوي «چراغ دير» غالب دهلوي
پروفسور ضميره غفّاراوا
ميرزا اسدالله خان غالب: شاعر بزرگ فارسي
دکتر واصف احمد
يادگار غالب: منبع موثق غالب‌شناسي
شگفته يسين
شعر فارسي غالب دهلوي
مهدي باقرخان
غالب در آينة شعر عرفاني
دکتر محمد الطاف بت
پروفسور نذير احمد در حوزة غالب‌شناسي
محمد عامرخان
اشعار

شماره 67-68: بهار-تابستان 1394:ویژه نامه استاد سید محمد یونس جعفری

فهرست


دیباچه

اوّلين سفر من به كشور ايران

روابط هند و خليج فارس

تاريخ ترجمه

واژه‌هاي هندي در شاهنامه

ميرزا صائب و غالب دهلوي

تقويم ايراني در آثار مسعود سعد سلمان

آرامگاه صائب تبريزي

منشآت جلالاي طباطبايي

شاهزاده داراشکوه

سيتا و سياوش

كشمير در عهد شاهجهان

روضة ممتاز الزماني معروف به تاج‌محل

قلعه سرخ

نامه‌هاي ادبي

مينابازار

اشعار

شماره 65-66: پاییز-زمستان 1393:ویژه نامه زبان و ادب فارسی در بنگاله
فهرست

دیباچه

فارسي در بنگاله
مؤلف: آر. ام. چوپرا
مترجم: خان محمد صادق جونپوری
نواب مرشد قلي خان
دکتر محمد امين عامر
آغا احمد علي اصفهاني
دکتر محمد امين عامر
عبيدي سهروردي
دکتر محمد امين عامر
حضرت صوفي سيد فتح علي ويسي
دکتر محمد امين عامر
مولوي عبدالغفور نسّاخ
دکتر محمد امين عامر
مولانا عبدالرؤف وحيد
دکتر محمد امين عامر
سيد محمود آزاد
دکتر محمد امين عامر .
علّامه رضا علي وحشت
دکتر محمد امين عامر
دکتر محمد اسحاق
دکتر محمد امين عامر
دکتر هيرالال چوپرا
دکتر محمد امين عامر
پروفسور مجيب‌الرحمن
دکتر محمد امين عامر
پروفسور عطاکريم برق
دکتر محمد امين عامر
دکتر محمد صابر خان
دکتر محمد امين عامر
مولانا معصومی
دکتر محمد امين عامر
دکتر محمد امين
دکتر محمد امين عامر
شماره 63-64:بهار-تابستان 1393-ویژه نامه ادبیات فارسی در دکن
فهرست
سخن سردبير
شاه خليل‌الله خطاط دربار عادل‌شاه
مؤلف: پروفسور نذير احمد
مترجم: خان محمدصادق جونپوري
آلبوم هنري جهانگير: مرقع گلشن و دو نقاشي عادل‌شاهي
مؤلف: پروفسور نذير احمد
مترجم: خان محمدصادق جونپوري
آذري اسفرايني
مؤلف: سيد مسعود حسن رضوي
مترجم: سید نقی عباس کیفی
سيد محمد علي داعي‌الاسلام و فرهنگ نظام وي
پروفسور ريحانه خاتون
دو نواب شاعر در دکن
دکتر شميم‌الحق صديقي
بررسي سبک منظومة فتوح‌السلاطين عصامي
دکتر سيد مهدي طباطبايي
آصف‌نامة فتح الله مفتون يزدي
پروفسور عليم اشرف خان
ملک‌الشعراي بارگاه نظام دکن: شيخ غلام قادر گرامي
دکتر محمد محسن
وقف در زمان عادلشاهيان
مؤلف: پروفسور عبدالغني عمارت والا
مترجم: خان محمدصادق جونپوري
معرّفي برخي از مهاجرين ايراني و مشاهير فرهنگي دکن
مهدی باقر خان
اختيارات قاسمي:مخطوطة مهمّی در رشتة طب از عهد عادل‌شاهی
دکتر ارشد حسين و دکتر محمد مظهرالحق
سياست سکولار سلاطين عادلشاهي
مؤلف: پروفسور عبدالغني عمارت والا
مترجم: خان محمدصادق جونپوري
زبدةالغرائب يک مأخذ مهم تاريخ دکن
دکتر علي اکبر شاه
سه نثرظهوري
تصحیح:دکتر سید محمد یونس جعفری
سه نثر زمهري
تصحیح:دکتر سید محمد یونس جعفری
ديوان اعظم‌جاه
تصحيح: پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
معرفي پايان‌نامه‌هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي

شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
فهرست
سخن سردبير

مباني انسان‌گرايي و اخوّت جهاني در شعر فارسي

سير انديشه در شعر فارسي

انديشة نشاط و عظمت انساني در رباعيات خيام

فردوسي احياگر بشريت

سعدي و تأثير قرآن بر گلستان

حافظ شيراز و ناقدين فن

دنيا از ديدگاه حافظ

پرنده در شعر حافظ

اصطلاحات عرفاني عطار و صوفيان هند

نفوذ فرهنگ دو کشور در دنياي موسيقي هند

شاهان هند و صفويان ايران

تأثير مولانا بر مثنوي‌سرايي هند

تصوير زن در مثنوي معنوي

همداني‌ها در کشمير

شيراز هند جونپور در عهد ابراهيم شاه شرقي

نگاهي به بحرالمعاني سيد محمد حسيني

مروري گذرا بر کتاب لهجات سکندر شاهي

بيدل شاعر آيينه و حيرت

سعيد نفيسي و انديشه‌هاي او

ديوان ثاقب

شعر فارسي شبه قارّه در قرن بيستم

معرفي مثنوي صحن چمن

غازي‌پور مرکز فرهنگ اسلامي

ديروز و امروز فارسي

معرّفي نسخة خطّي مناقب علوي

بازتاب فرهنگ هند در شعر نظير اکبرآبادي

خزانة عامره و روش تحقيق و انتقاد آزاد بلگرامي

سپهري شاعر رمز و راز

عبدالجبار کاکايي

نقد و بررسي خون‌نامة خاک

سبک داستان‌نويسي فريدون عموزاده خليلي

نقد کفش‌هاي مکاشفه احمد عزيزي

شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
فهرست
دیباچه

ارزيابي تحقيقي ترجمة رودکي سمرقندي در شعرالعجم شبلي نعماني
تاريخ اجتماعي هند در كتاب‌هاي فارسي تاريخ در دورة غزنوي
عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند
تبادلات فكري ميان صوفيان ايران و هند
آثار تاريخ به پيروي شاهنامه فردوسي در شبه قارّه
تاريخچه پيدايش شطرنج در شاهنامه و اهميّت تاريخي آن
شاهنامه در هند
فتوح‌السّلاطين معروف به شاهنامة هند
حديث عين‌القضاة همداني در مجالس و سخنان عرفاي هند
حديث عطّار در مجالس و آثار عرفاي هندي
حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفاي هند
ذکر سعدي در انفاس‌العارفين
آيا شمس تبريز هندي بود؟
حديث مولانا روم و مثنوي او در مجالس و سخنان عرفاي هند

امير خسرو دهلوي در دربار هرات
اهميّت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد از حسن علاي سجزي
نسخة خطّي عمدة ديوان حافظ

شرح‌هاي فارسي ديوان حافظ در هند
آثار نظامي گنجوي در هند
نظيري نيشابوري
آثاري در نقد ادبي در هند
ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره‌هاي شعرا
غزلي انتقادي ـ تاريخي از بيدل
معرّفي اجمالي بيدل دهلوي و دو گزيدة تاريخي ديوان وي

هند حزين

بحرالاسرار: سفرنامة هند قرن شانزدهم ميلادي
مختصر لطيف: مأخذي ارزشمند در تاريخ هند
اهميّت تاريخي و ادبي مرآة الاصطلاح
حديث دهلي در ادبيّات فارسي
توصيف دارالخلافة شاهجهان‌آباد
مقدّمه‌اي بر رياض‌الشعرا
انجب: شاعر فارسي از اندلس در هند
فهرست چاپخانه‌هاي شبه قارّة هند
بررسي انتقادي زبان و ادبيّات فارسي در نيمة اوّل قرن نوزدهم ميلادي در هند

فهرست آثار ايوانف
چهره‌نويسي
رواج شعر فارسي در هند جنوبي در قرن نوزدهم ميلادي
دريچه‌اي به کشمير در سدة چهارم هجري
قانون خوشنويسي (رساله)
شماره 55-58:بهار-زمستان 1391:ویژه نامه استاد نذیر احمد
فهرست
سخن سردبير

زنده‌ياد استاد نذير احمد
پروفسور شريف‌حسين قاسمي
نابغة روزگار ناقد و مصحّح
تالیف: پروفسور ريحانه خاتون
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
پروفسور نذير احمد و کارنامة ادبي وي
دکتر عتیق الرحمن
محمد قاسم سروري نگارندة مجمع‌الفرس
شادروان نذير احمد
دانشمنداني که تفسير طبري را ترجمه و تلخيص کرده‌اند
شادروان نذير احمد
کهن‌ترين مجموعة طبّي در شعر دري موسوم به دانشنامه حکيم ميسري
شادروان نذير احمد
نگاهي به ديوان عميد تصحيح استاد نذير احمد
دکتر ماريه بلقيس
فرهنگ زفان ‌گويان و جهان پويان، تصحيح استاد نذير احمد
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
تصحيح ديوان سراجي
تالیف: پروفسور عراق رضا زيدي
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
کشف، تصحيح و تحشيه مکاتيب سنايي
پروفسور عليم اشرف خان
ويژگي‌هاي تصحيح ديوان سراجي
پروفسور راجندر کمار
شيوة تحقيق پروفسور نذير احمد در نقد قاطع برهان
دکتر علاءالدّين شاه
فرهنگ قواس تصحيح استاد نذير احمد
دکتر محمود فيّاض هاشمي
روابط فرهنگي دکتر نذير احمد با کتابخانة خدابخش
دکتر رضوان‌الله آروي
نظري کوتاه بر نقد قاطع برهان
دکتر واصف احمد
استاد نذير احمد: حافظ‌شناس
دکتر مهتاب جهان
معرّفي نسخة خطّي کتاب نورس، تصحيح استاد نذير احمد
دکتر شهناز پروین
مجموعة لطائف و سفينة ظرائف، تصحيح استاد نذير احمد
دکتر فوزیه وحید
پروفسور نذير احمد و تصحيح بساتين‌الانس
دکتر اکبر شاه
ميرزا غازي بيگ ترخان و ديوان او
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: پروفسور عمر کمال‌الدّين کاکوروي
کشف يک مجموعة خطّي نادر و معرّفي آن
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: دکتر محمد ارشدالقادري
برخي از مسائل مربوط به مقدّمة ديوان حافظ
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه :دکتر شميم‌الحق صدّيقي
چهرة ماندگار و قزويني هند
تالیف: پروفسور ريحانه خاتون
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
ابراهيم عادل‌شاه ثاني پيشتاز فرهنگ مشترک
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
مولانازاده بديعي سمرقندي
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
روابط سياسي شاه عبّاس اوّل و سلاطين قطب‌شاهي
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
کلام جديد سلاطين و امراي گورکاني
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
کتابخانة حبيب گنج
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
نسخة نادر تاريخ سلاطين گجرات
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
تاريخ علم و فرهنگ دکن
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
فرهنگ جعفري
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
قطعة تاريخ وفات استاد نذير احمد
پروفسور عراق رضا زیدی دکتر رییس احمد نعمانی
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
فهرست

سخن سردبیر

شاهنامه و هند
ابيات ناشناختة امير معزّي
غزليّات و رباعيّات بازيافتة ابن يمين
غزليّات و رباعيّات بازيافتة بابا فغاني
غزليّات و مقطّعات و ابيات بازيافتة کمال خجندي
ابيات بازيافتة سعدي

جايگاه موسيقي آريايي در ادبيّات فارسي دري هندوستان
انشاي خليفه
برخی از منابع ناشناخته فارسی در مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران و هند
بررسي يکي از شروح قصايد عرفي
بياض بنارس
رباعيّات بازيافتة طالب آملي
طنز و مزاح در ادبيّات فارسي
ابوتراب بيگ فرقتي
شيخ علي حزين و هند
سنجر کاشاني
ارادت خان واضح
طاير شيرازي
فاني کشميري
نسخه‌هاي خطّي از ديوان حافظ و نظيري
ديوان حافظ نسخة شاهان مغليه
نسخه‌اي مصوّر از ديوان حافظ
نسخه‌اي پرارزش از ديوان حافظ
ديوان حافظ به خطّ سلطان محمد قندهاري
ديوان عطارد
ديوان عسکري
شرح قصايد خاقاني
کاشف‌الاسرار، شرح قصايد بدرچاچي
شرح گلستان
مطربي سمرقندي
وارد گونابادي
نسخه‌اي تورانشاهي کليّات سعدي
مقطّعات ناشناختة خلّاق ‌المعاني
عرفات‌العارفين
کهن‌ترين نسخة خطّي تذکرةالاولياء
گلدستة گلشن، مجموعة کلام‌الشّعرا
نسخه‌اي پرارزش از ديوان اميرخسرو
نسخه‌اي پرارزش از ديوان نظيري نيشابوري
نسخه‌اي خطّي پرارزش از ديوان ظهوري <
نسخه‌اي پرارزش از کليّات عبيد زاکاني
نسخه‌اي پرارزش از ديوان اديب صابر ترمذي
مثنوي معنوي چاپ نول‌کشور
گلچين‌هاي ارزشمند و ناشناختة ادب پارسي در کتابخانه‌ها و موزه‌هاي هند
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: نگار موهبت
تأثير زبان هندي بر ادبيّات فارسي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: علي صادق خان
بياض شيرافگن خان
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: پروفسور سيد حسن عبّاس
بياض واله داغستاني
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: دکتر عتيق‌الرّحمن
بياض کنتور
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: زینت کیفی
ملا محمد صوفی مازندرانی
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: سيد نقي عبّاس کيفي
سعید قریشی، شاعر مورد توجه عهد شاهجهانی
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: عبدالرّحمن قريشي
منشي رنچهور داس نامي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: ام.اس. خان
مولانا حامد حسن قادري
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: فرحت‌آميز
حديث کشمير در ادبيّات فارسي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: شبّير احمد
بيدل و سبک هندي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: علي‌رضا خان
غالب و سبک هندي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: خان محمد صادق جونپوري
نظير اکبرآبادي و سبک هندي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: پروفسور عليم اشرف خان
جنگ جامي، يک بياض ارزشمند فارسي محفوظ در موزة ملّي کراچي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: دکتر عتيق‌الرّحمن
بيدل در آيينة نثر
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: زينب خان
حديث بنارس در ادبيّات فارسي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: شبّير احمد
ديوان بيرم خان
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: خان محمدصادق جونپوری
ديوان صلايي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: زينت کيفي
من و رامپور
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: فرحت‌آميز
داستان‌هاي ستي در ادبيّات فارسي
تالیف: روانشاد امیر حسن عابدیِ
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
با خاطرات بنارس و ياد حزين در خدمت استاد پروفسور سيد اميرحسن عابدي

مصاحبه با استاد سيد اميرحسن عابدي
ترجمه: پروفسور عليم اشرف خانشماره 51-52:بهار-تابستان 1390: ویژه نامه با یاد عابدی
فهرست

سخن سردبیر
پيام دکتر سيد جعفر شهيدي
پيام غلام علي حدّاد عادل
ميزگرد سهم استاد پروفسور اميرحسن عابدي در گسترش زبان فارسي در هند
عرض ارادت به استاد عابدي
توفيق هاشم‌پور سبحاني
با حکيم خندان
دکتر محمدرضا نصيري
عابدي از نگاه نذير احمد
تالیف: پروفسور نذير احمد
ترجمه: شفقت حسين شکيب
من و آقاي دکتر عابدي
تالیف: روانشاد پروفسور سيد حسن
ترجمه:دکتر سيد غلام نبي احمد
خدمات پروفسور عابدي
دکتر رضا مصطفوي سبزواري
آه! زنده‌ياد استاد عابدي
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
اوستاد اوستادان، عابدي
دکتر اکبر ثبوت
در محضر استاد
دکتر مهدي خواجه‌پيري
باباي فارسي هند،
دکتر ادريس احمد
پروفسور سيد اميرحسن عابدي
تالیف: دکتر رياض‌الاسلام
ترجمه: عبدالرّحمن قريشي
بوي خوش آشنايي
تالیف: پروفسور ريحانه خاتون
ترجمه: عبدالقادر هاشمي
استادي به خاطر ماندني
تالیف: پروفسور ريحانه خاتون
ترجمه: گلزار احمد
اي که مجموعة خوبي، به چه نامت خوانم؟
تالیف: دکتر ضياءالدّين دسايي
ترجمه: پرويز نيّري
غريب شهر، سخن‌هاي گفتني دارد
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
گوهر شبچراغ فرهنگ و ادب فارسي
دکتر محمد محسن
امير روشنفکري
پروفسور محمد عابد حسين
شمع چون خاموش گردد، داغ محفل مي‌شود
پروفسور ضميره غفّاراوا
شخصيّتي جامع و فراگير
تالیف: دکتر اقتدار حسین صدیقی
ترجمه: پرويز نيّري
عزيزم استاد عابدي
دکتر حسين فقيهي
باباي فارسي پروفسور اميرحسن عابدي
پروفسور سيد احسن‌الظّفر
واي من بي‌عابدي
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
سبک پژوهشي پروفسور عابدي
دکتر سيده خورشيد‌فاطمه حسيني
استاد عابدي در يک نگاه
پروفسور سيد حسن عبّاس
صفات نيک پروفسور عابدي،
دکتر راجندر کمار
تو رايزن و اميد ايران بودي
دکتر حميد رضا قليچ‌خاني
پير نکته‌دان تحقيق
دکتر هومن يوسفدهي
جناب عابدي، محقّق نسخ خطّي فارسي
دکتر رضوان الله آروي
بزرگ قبيلة پارسي و پارسايي
پروفسور عراق رضا زيدي
سهم استاد عابدي در گسترش زبان و ادب فارسي
دکتر واصف احمد
امير خسرو از ديدگاه استاد عابدي
دکتر سيد کليم اصغر
مختصري در احوال و آثار پروفسور عابدي
دکتر شهنازآرا بيگم
پروفسور عابدي و تحقيق
دکتر محسن علي
نابغة روزگار
سعيده امان
مقام علمي پروفسور عابدي
اعجاز احمد بن بشير احمد
نگاهي به عابدي‌نامه
دکتر محمد عرفان
دانشمند بزرگ زبان و ادب فارسي
جمال فاطمه
نگاهي به گفتارهاي پژوهشي استاد عابدي
سيد نقي عبّاس کيفي
باباي فارسي پروفسور عابدي،
دکتر جهانگير اقبال تانتري
سال شمار عمر و آثار استاد عابدي
دکتر مهتاب جهان
استاد عابدي و نقد ادبي
تالیف: دکتر سيد سجّاد مهدي الحسيني
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
نسخة خطّي ديوان پندت زنده رام کشميري
پروفسور چندر شيکهر
مادّة تاريخ فوت استاد سيد اميرحسن عابدي
دکتر مهدي خواجه‌پيري
استاد دکتر اميرحسن عابدي
سيد امير محمود انوار
مادّة تاريخ وفات پروفسور عابدي
پروفسور رئيس‌احمد نعماني
دريغا عابدي افسوس، افسوس!
دکتر علي‌رضا قزوه
با ياد اميرحسن عابدي
پروفسور عراق رضا زيدي
در سوگ استاد عابدي
دکتر حميدرضا قليچ‌خاني
در مسير استاد عابدي
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
در سوگ استاد عابدي
علي‌اصغر خداورديشماره 49-50:پاییز-زمستان 1389:ویژه نامه تاگور و بنگال
فهرست

سخن سردبیر

گفتگوهاي تاگور
ترجمه: سهيل اسماعيلي
چيترا
ترجمه: دکتر فتح‌الله مجتبايي
زندگي‌نامة اجمالي تاگور
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
رابيندرانات تاگور و رشد انديشه‌هاي توحيدي در هند
دکتر کريم نجفي برزگر
تاگور
عبدالغفور روان فرهادي
مقدّمة آندره ژيد به کتاب گيتانجلي تاگور
تالیف: آندره ژید
ترجمه: سروش حبيبي
گفتگوي شريعت سنگلجي و تاگور
مرتضي مدرسي چهاردهي
قند پارسي و بنگاله
دکتر عبدالخالق رشيد
تاگور در ايران
دکتر رضا مصطفوي سبزواري
تاگور و روزنامه‌نگاري
دکتر سيد حسن عبّاس
مولوي و تاگور
پروين‌دخت مشهور
کتيبه‌هاي بنگال
تالیف: مهرداد شکوهيِ
ترجمه: اعظم هدايتي
فردوسي و تاگور دو حکيم جهاني
جليل تجليل
رابيندرانات تاگور
تالیف: رادها کريشنان
ترجمه: امير فريدون گرگاني
تاگور و تصوّف اسلامي ايراني
عبّاس کي‌منش
نفوذ فارسي در موسيقي بنگالي
پروفسور عطا کريم برق
تاگور و ايران
محمد گلبن
رابيندرانات تاگور
ابراهيم پورداوود
سهم هندوان در گسترش ادبيّات فارسي در بنگاله
دکتر حافظ محمد طاهرعلي
شش نامه از تاگور
ترجمه: غلام عبّاس ذوالفقاري
ميراث فارسي بر احجار بنگال
تالیف: مولوي عبدالغفور نسّاخ
ترجمه: محمد وحيد دستگردي
رابيندرانات تاگور و ذهن ايراني
تالیف: صادق رضازادة شفق
ترجمه: سيد نقي عبّاس کيفي
تاگور: ميراث فرهنگي مشترک هند و ايران
دکتر محمد امين عامر
تاگور ـ خدا، حقيقت و عشق در اشعار رابي
اصغر آشناگهر
مسافرت تاريخي تاگور، شاعر و فيلسوف هندي به ايران
محمدصادق ضيايي
مقايسة اشعار سهراب سپهري با اشعار رابيندرانات تاگور بر اساس رويکرد نقد ادبي طبيعت‌گرا
دکتر عفّت نقابي
سفير روحاني هند
تالیف: هيرن مي بنرجي
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
جامعه در نگاه تاگور
فاطمه رادان
شعرهايي از تاگور
ترجمه: ع. پاشائي
ترانه‌هاي کوتاه و اشياء کوچک
ترجمه: صفدر تقي‌زاده
تاگور و سرود ملّي هند
سيد نقي عبّاس کيفي
مرد کامل تاگور و ايران
تالیف: سونيتي کمار چترجي
ترجمه: جاويد اختر
ابوالبرکات منير لاهوري مثنوي مظهر گل در صفت بنگاله
دکتر کليم اصغر
رابيندرانات تاگور و موسيقي ايران
تالیف: راجيسوار ميترا
ترجمه و تلخيص: فرحت‌آميز
تاگور: مرواريد ناياب بنگاله
دکتر سيد انور حسن زاهدي
شعر تاگور دربارة ايران
شفقت شکيب
سرودهاي عرفاني باولهاي بنگاله
نياز احمد خان
تاريخ و تحوّل چاپخانة فارسي در بنگال
دکتر سيد غلام نبي احمد
مسائل مطالعات فارسي در کلکته و اقدامات لازم براي حلّ آن
دکتر محمد منصور عالم
نياز دنياي پرآشوب امروز به درک بهتر انديشه‌هاي والاي رابيندرانات تاگور
بهرام طوسي
تاگور و سيستم تحصيلات نوين
دکتر ذاکره شريف قاسمي
مولانا روم و تاگور
تالیف: غلام سرور
ترجمه خان محمدصادق جونپوری
تاگور و فلسفة تعليم
تالیف: صوفيه شيرين
ترجمه: خان محمدصادق جونپوری
تاگور و فنّ نقّاشي
تالیف: محمد اسلام
ترجمه: خان محمدصادق جونپوری
شاعر بزرگ، تاگور
تالیف: همايون کبير
ترجمه: خان محمدصادق جونپوری
آثار فارسي سده هفتم در بنگال
محمد کليم سهسرامي
قاضي محمد صادق اختر، سخنور برجسته از سرزمين بنگاله
پروفسور عمر کمال الدین کاکوروی
چارلز استيوارت و تاريخ بنگاله
دکتر عليم اشرف خان
تاگور و دانشگاه ويشو بهارتي
تالیف: سيد احسان علي شاه
ترجمه: خان محمدصادق جونپوري
مروري بر احوال و آثار رابيندرانات تاگور
دکتر شهناز پروين
ميراث تاگور: سرود ملّي هندوستان
زهرا شعربافچي‌زاده
از حافظ تا تاگور
محمد عرفان
مقام زن در آثار تاگور
تالیف: دکتر سعيده امان
ترجمه خان محمدصادق جونپوری
فلسفه بنيادي گيتانجلي
تالیف: نورالهدي
ترجمه خان محمدصادق جونپوری
شرح حال و آثار رابيندرانات تاگور
شهناز آرا بيگم
نفوذ فارسي در زبان و ادبيّات بنگالي
محمد نورالهدي
پيوند زبان فارسي و بنگالي
دکتر کلثوم ابوالبشر
نگاهي به زندگاني رابيندرانات تاگور و آثار وي
زينت کيفي
سيري در آثار ادبي تاگور
خان محمدصادق جونپوري
شاعر آسماني و عارف ربّاني هند در ايران
محمد کامگار پارسي
رابيندرانات تاگور، شاعر ستايشگر خداوند
ليلا هاشميان، رضوان صفايي صابر
مقدّمة باتلر ييتس بر گيتانجلي
تالیف: ک.ام. يوسف
ترجمه و تلخيص: اويس احمد
جمجمه: داستاني از رابيندرانات تاگور
ترجمه: عبدالمحمد آيتي
بيداري زنان: قضاوت افسانه‌اي تاگور
تالیف: عودويتي بنرجي
ترجمه: شميم‌الحق صدّيقي
داستان‌هاي کوتاه تاگور
دکتر راجندر کمار
اي تاگور!
محمد تقي ملک‌الشعراي بهار
بدين قصيده فرستم ترا درود و سلام
رشيد ياسمي
همچون غزلي بر لب تاگور گذشتي
محمد بهرامي اصل
کتابنامة تاگور به فارسي در بازار کتاب ايران
سعيده حسينجاني مياندهي
فهرست بخشي از مقالات درج شده در نشريات و مجلّات ايران دربارة تاگور
دکتر علیرضا قزوه
شماره 47-48:زمستان 1388-بهار 1399: ویژه نامه کشمیر و میر سید علی همدانی
فهرست
سخن اوّل
دکتر کريم نجفي برزگر
و امّا کشمير
دکتر علي‌رضا قزوه
فاني کشميري
استاد سيد اميرحسن عابدي
سهم سيد علي همداني در انتقال فرهنگ ايران و اسلام به شبه قارّة هند و پاکستان و ستم ستيزي‌هاي او
دکتر رضا مصطفوي سبزوازي
صوفيان کشمير و نقش آنان در نشر فرهنگ و ادب فارسي
صابر آفاقي
حيدر گجراتي ثمّ کشميري
محمدزبير قريشي
دريچه‌اي به کشمير در سدة چهارم هجري
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
نگاهي به نسخه خطّي تذکرةه زعفران‌زار کشمير
دکتر کريم نجفي برزگر
حديث کشمير در نسخة خطّي مجمع‌الافکار
پروفسور چندر شيکهر
معناي فراموش شدة کشمير
دکتر علي‌رضا قزوه
نگاهي به آثار فارسي پيرامون سير و سلوک ريشيان کشمير
دکتر محمدصدّيق نيازمند
هنر خوشنويسي و خطّاطان معروف کشمير در دورة مغولان گورکاني هند
دکتر محمدصدّيق نيازمند
بابا طالب اصفهاني: شاعر ايراني در کشمير
ترجمه و تلخيص: فرحت‌آميز
بيدل و کشمير
استاد سيد احسن‌الظّفر
کشمير در منظومه‌هاي عهد شاهجهاني
دکتر سيد محمديونس جعفري
ادبيّات فارسي در قرن هجدهم ميلادي در کشمير، عطا کريم
تالیف: دکتر عطا کريم برقِ

در احوالات بعضي شعراي ايراني مقيم کشمير
دکتر سيد انوار احمد
پيوند تاريخي و فرهنگي تاجيکان با کشمير
پروفسور ضميره غفّاراوا
محمد حسين کشميري
دکتر حميد رضا قليچ ‌خاني
دو شاعر کشميري در دورة شاهجهان
پروفسور ذاکره شريف قاسمي
نگاهي به احوال و آثار صرفي کشميري
پروفسور عمر کمال‌الدّين کاکوروي
ردّ پاي صوفي سيّاح عارف اميرکبير در کشمير
دکتر فرزانه اعظم لطفي
صرفي کشميري و شعر و ادب فارسي
دکتر محمد عابد حسين
ذکر کشمير در ادب فارسي
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
زبان فارسي در عهد شهميريان، چکان و مغولان در کشمير
مسرّت پروين
قدسي مشهدي و نزهتگاه کشمير
دکتر سيد محمد اسدعلي خورشيد
صور خيال و زيبايي‌هاي کشمير در شعر طالب آملي
دکتر سيده خورشيد ‌فاطمه حسيني
نگاهي گذرا به تاريخ‌نويسي فارسي محلّي راجع به کشمير
دکتر واصف احمد
جايگاه مير سيد علي همداني در کشمير
نسرين توکّلي
احوال و آثار ملّا محمد علي کشميري مؤلّف تحفةالاحباب
دکتر غلام رسول جان
سهم غني کشميري در شعر و سخن فارسي
دکتر سيد انور حسن زاهدي
کشمير، ميهن فاني کشميري
دکتر ملک سليم جاويد
کشمير از ديدگاه اقبال
شهناز پروين
بررسي اجمالي احوال و اشعار غني کشميري
محمد نظير احمد خان
محمد علي خان متين کشميري
هومن يوسفدهي
ملّا ساطع شاعر برجستة کشمير
دکتر جهانگير اقبال تانتري
کشمير و ادبيّات فارسي
محمد عرفان
عبدالوهّاب شايق کشميري
دکتر سعيده امان
ظفرخان احسن، حاکم کشمير و شاعر پارسي‌گوي
علي‌رضا خان
کشمير و شعراي فارسي‌گوي
شهناز آرا بيگم
معرّفي يک نسخة پرارزش ديوان محمد اسلم سالم کشميري خزانة کتابخانة رضا رامپور
دکتر محمد محسن
تاريخ حسن، مأخذ مهمّ ادبيّات فارسي کشمير
دکتر عليم اشرف خان
معرّفي نسخه خطّي گوهرنامه عالم
دکتر محمد امين عامر
آشنايي با نسخه خطّي مثنوي ريشي‌نامه
دکتر رضوان الله آروي
شاعران کشمير در دفتر دوّم سفينه خوشگو
دکتر کليم اصغر
معرّفي دو نسخة خطّي از تاريخ‌هاي کشمير محفوظ در کتابخانة موزة سالارجنگ، حيدرآباد
دکتر عزيزبانو
کشمير از ديدگاه شاهجهان‌نامة جلالاي طباطبايي
عبدالرّحمن قريشي
معرفی کتاب تذکره شعرای پارسی زبان کشمیر یا ایران صغیر
اشتیاق احمد
نگاهي به ذخيرةالملوک، تأليف مير سيد علي همداني
سيد نقي عبّاس کيفي
آشنايي با عالم بزرگوار سيد عبدالکريم کشميري

آشنايي با آيت الله سيد مرتضي کشميري

شاه فريدالدّين بغدادي: باني اسلام در کشمير
عابد گلزار
آشنايي با برخي مقالات تحقيقي فرهنگي درباره کشمير در مجلّات ايراني و فارسي زبان

قصيده کشميريه
علّامه محمد شبلي نعماني
در صفت کشمير
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
صبور سبز من! ايران کوچک! خانه‌ات آباد
فريدون مشيري
سحرگاه بهشت است سپيده‌دم اين خاک
دکتر علي‌رضا قزوه
معرّفي برخي از کتاب‌هاي چاپ شده با موضوع کشمير

شماره 45-46:تابستان -پاییز 1388-ویژه نامه حزین و بنارس
فهرست

دمي با حزين
دکتر علی رضا قزوه
نقد ادبي در سبک هندي
دکتر محمدرضا شفيعي کدکني
رقعات حزين
دکتر عارف نوشاهي
نکات کلامي در شعر حزين لاهيجي
دکتر مهدي محقّق
هند حزين
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
حزين از نگاه حزين
دکتر کريم نجفي برزگر
بيدل و حزين
استاد سید احسن‌الظّفر
رساله عقايد دينيّه شيخ علي حزين
جويا جهان‌بخش
مختصري درباره رساله‌هاي نقد ادبي در شبه قارّه و رسالة اعلاءالحق صهبايي و در پاسخ احقاق‌الحق حزين
پروفسور سيد حسن عبّاس
حزين لاهيجي شخصيّتي متفاوت در تذکره‌ها
احمد غني خسروي
شيخ علي حزين: شاعري نوآور
پروفسور سيد عين‌الحسن
خاطره‌نگاري و حديث نفس در ادب فارسي با نگاهي به تذکره احوال شيخ حزين
احمد شرفي
روزگار حزين در هند و مشتاقان وي
پروفسور چندر شيکهر
روابط ديرينه ايران و هند در رساله‌اي از حزين لاهيجي
ابراهيم عرب‌پور
شعر و شاعري از نگاه حزين
دکتر محمد آصف نعيم صدّيقي
نامه‌اي از شيخ علي حزين لاهيجي
جمشيد سروش‌يار
شيخ علي حزين در آيينه شعرش
دکتر عبدالقادر جعفري
بررسي يک مجموعه رقعات خطّي شيخ محمدعلي حزين لاهيجي
علي زماني علويجه
نگاهي به احوال و آثار شيخ علي حزين
دکتر شميم ‌الحق صدّيقي
درآمدي بر نقد ادبي در هند عهد تيموري با نگاهي به نقدهاي حزين لاهيجي و منتقدان وي
سيد عبدالرّضا موسوي
حزين به عنوان يک عارف کامل
شميم اختر
سهم دکتر شفيعي کدکني در معرّفي حزين
دکتر فرهاد طاهري
نگاهي به تذکره حزين
دکتر عارف ايّوبي
حزين لاهيجي و انديشه صفوي‌گرايي او
علي اکبر جعفري
نگاهي به نسخه خطّي مثنوي فارسي حزين بدیعةالودیعة
دکتر رضوان الله آروي
حزين لاهيجي شاعري آزاده بر بلنداي عرفان
احمد علي جعفري
از بنارس نروم معبد عام است اينجا
دکتر سيد انور حسن زاهدي
جايگاه حزين در مقام عالم دين
مهدي باقر خان
مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين در تذکره‌هاي شبه قارّه
نکهت فاطمه
هند دارالامان فرهنگ ايران
جبّار رحماني و زهرا شعربافچي‌زاده
انديشه عرفاني حزين لاهيجي
نسرين توکّلي
سيري بر تذکرةالمعاصرين يا تذکره حزين
سيد محمدجواد عسکري
تأمّلي در زندگي شيخ محمد علي حزين لاهيجي
شهناز پروين
برگ‌هايي به خطّ حزين
سيد محمدحسين حکيم
معرّفي يک نسخه خطّي ديوان حزين
پروفسور عمر کمال‌الدّين کاکوروي
نگاهي به نسخه خطّي بشارةالنبوة
عصمت مؤمني و مريم صف‌آرا
نگاهي به دو کتاب درباره حزين
سيد نقي عبّاس
معرّفي نسخه‌هاي خطّي کليّات حزين لاهيجي در مرکز بين‌المللي ميکروفيلم نور، هندوستان
فاطمه عطّارپور بندرآبادي
نگاهي به برخي از رساله‌هاي ديني حزين لاهيجي
جاويد اختر
کتابنامه حزين

با خاطرات بنارس و ياد حزين: در خدمت استاد پروفسور سيد اميرحسن عابدي

هنوز هم هندوستان وطن دوم فارسي زبانان است: گفتگويي با پروفسور اظهر دهلوي

در ساحل بنارس: گفتگو با پروفسور شريف‌ حسين قاسمي

آنان حزين را فراموش کرده‌اند: گفتگو با پروفسور سيد عين‌الحسن

اين شکوه حزين است
دکتر علي‌رضا قزوه
گريه صبح بنارس
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
انتخابي از غزل‌هاي حزين

بنارس در آيينه شعر شاعران پارسي‌گو

شماره 43 -44: زمستان 1387-بهار 1388: ویژه نامه سفرنامه های هند
فهرست

سخن سردبیر
علي‌رضا قزوه
جهانگردي در کتاب و سنّت و نگاهي به ابن بطوطه در ايران
دکتر محمد واعظ‌زاده خراساني
سليمان سيرافي اوّلين سفرنامه‌نويس دريايي ايراني جهان اسلام
دکتر سيد قاسم ياحسيني
خاطرات اقامت نذير احمد در ايران و بازديد از استاد نيمايوشيج
استاد نذير احمد
علي اصغر حکمت و سفرهايش در هند
دکتر کريم نجفي برزگر
بحرالاسرار: سفرنامه هند قرن شانزدهم ميلادي
پروفسور شريف‌ حسين قاسمي
سير مقبول: سفرنامه آقا مقبول اصفهاني
دکتر سيد محمد يونس جعفري
سفرنامه حکيم ناصر خسرو
فخر عالم
ابن بطوطه در هند
دکتر علي‌رضا قزوه
از هندوستان تا حريم يار
تالیف: علّامه مير حامد حسين هندي
ترجمه و تحقيق: محمدعلي مقدادي
بيان واقع: سفرنامه خواجه عبدالکريم
پروفسور چندر شيکهر
مير غلام‌علي آزاد بلگرامي در پرتو سير و سفرهاي او
رمضان بامري
مسافرنامه سيد جلال‌الدّين، جهانيان جهان گشت
تالیف: سيد محمد عزيزالدّين حسين همداني
ترجمه: شميم‌الحق صدّيقي
سفرنامه آنند رام مخلص
دکترعليم اشرف خان
نگاهي به سفرنامه ابوطالب خان لندني
مجدالدّين کيواني
ايران قرن نوزدهم ميلادي از ديدگاه علي ميرزا مفتون
پروفسور ذاکره شريف قاسمي
سفرنامه نوّاب محمد مصطفي خان شيفته
دکتر سيده خورشيد‌فاطمه حسيني
نگاهي به سفرنامه حاجي پيرزاده
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
سير و تأمّلي در سفرنامه اي.جي. براؤن
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
سفرنامه ايران از سيد حسن عسکري
پروفسور شريف‌حسين قاسمي
سفرنامه حاج سيّاح
عبدالحسين آذرنگ
گذري بر مرآت‌الاحوال جهان‌نما
سيد محمدجواد عسکري
نگاهي به سفرنامه‌نويسي در ايران و جهان
پگاه خديش
تاگور بر آرامگاه حافظ
عبدالحسين سپنتا
تاگور، طوطي هند در ايران
مجيد احمدي
نگاهي به سفرنامة ايران از علّامه حسن عبّاس فطرت
دکتر سيد غلام نبي احمد
هندوستاني که من ديدم (سفرنامه هند)
سيد علي ميرشريفي، منيره شريعت‌جو
معنويّت ايران، هاربنس موکيا
تالیف: هاربنس موکيا
ترجمه: مجيد احمدي
سفر ايران
استاد سيد احسن‌الظّفر
گزارش مختصري از سفر ايران
پروفسور ريحانه خاتون
گزارش سفر ايران
دکتر نرگس جهان
چهل‌وهفت روز در ايران
دکتر محمد عابد حسين
گزارش سفر ايران
دکتر سيد اختر حسين کاظمي
دو هفته در ايران
دکتر محمدتقي علي عابدي
جايي‌ست پرکرشمه و زيبا و دلربا
دکتر سيد محمد اسد علي خورشيد
تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم
نکهت فاطمه
سفرنامه هند
فرزانه خجندي
سفر به سرزمين آرزوها
اميده غفّاراوا و ضميره غفّاراوا
سفرنامه هند
شفقت رجبيان
سفرنامه هند
عبدالجبّار کاکايي
يادداشت‌هاي هند
سعيد بيابانکي
سفرنامه هند
عبدالرّحيم سعيدي‌راد
سيري در سلوک هند
سعيد يوسف‌نيا
سفرنامه شبه قارّه
هادي منوّري
اومدم از هند اومدم
ناصر فيض
از گواهاتي تا امريتسر
سعيد روزبهاني
سفرنامه کشمير
دکتر علي‌رضا قزوه
شگرفا کشور هندا، شگرفا
مهرداد اوستا
دهلي خراسان است در چشمم
محمد علي معلّم
مردي چون گاندي
سيد محمود سجّادي
سرمدخواني
امير مرزبان
ايران در شعر ولي‌الحق انصاري
سعيده حسينجاني
فهرست برخي از سفرنامه‌هاي موجود در بازار نشر ايران

کمبريج و سفرنامه‌هاي عصر صفوي و پژوهشگران هندي

شماره 41-42:تابستان-پاییز 1387- ویژه نامه نسخ خطی هند
فهرست
گفتم حکايتي و مکرّر نمي‌کنم
علي‌رضا قزوه
نگاهي به يک نسخة خطّي مهمّ چهار مقاله در کتابخانة مولانا آزاد دانشگاه اسلامي عليگره
تالیف: روانشاد استاد نذير احمد
ترجمه: سيد نقي عبّاس
از مسائل کتاب‌پردازي در قرن هشتم
استاد محمدرضا شفيعي کدکني
برخي از منابع ناشناخته فارسي براي مطالعه تاريخ و فرهنگ ايران و هند
پروفسور سيد اميرحسن عابدي
نگاهي به منظومه فارسي باده شيراز در نسخه خطّي صحيفه ولا، سروده لسان‌الهند میرزا محمد هادی عزيز لکهنوي
دکتر کريم نجفي برزگر
فرهنگ تاريخ اصطلاحات نسخه‌شناسي (ترقيمه فارسي)
نجيب مايل هروي
بعضي نسخ خطّي نادر درباره ادبيّات عرفاني فارسي در انستيتوي مولانا آزاد تونک
تالیف: صاحبزاده شوکت‌علي خان
ترجمه: پروفسور شريف‌ حسين قاسمي
سه نقطه‌ها
ايرج افشار
فاخر مکين ـ شاعري شهير از شهر لکهنو
دکتر سيد انوار احمد
معرّفي برخي از کتابخانه‌هاي مهمّ نسخ خطّي لکهنوـ هند
دکتر مهدي خواجه‌پيري
بعضي نسخ خطّي به خطّ نگارنده آنها در کتابخانه رضا رامپور
شريف ‌حسين قاسمي
نسخه‌اي کهن از نهج‌البلاغه در هند
محمد تقي دانش‌پژوه
شوکت بخارايي در تذکره‌هاي خطّي هند و ماوراءالنّهر
استاد ضميره غفّاراوا
مقدّمه‌اي بر نسخه خطّي شاهجهان‌نامه جلالاي طباطبايي
دکتر سيد محمديونس جعفري
نگاهي به نسخه‌هاي خطّي منظوم رامايانا در هند
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
مقدّمه‌اي بر نسخه خطّي سندالسّعادة في حسن خاتمةالسّعادات، تأليف مير غلام‌علي آزاد بلگرامي
پروفسور سيد احسن‌الظّفر
نسخه خطّي کليّات طوفان مازندراني
اکبر حيدري کشميري
معرّفي دقايق‌المعاني
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
معرّفي نسخه خطّي منحصر به فرد ديوان فارسي شاه حاتم دهلوي
تالیف: مختارالدّين احمد
ترجمه: پروفسور سيد حسن عبّاس
نسخ خطّي نهج‌البلاغه در پژوهش‌هاي استاد عزيزالله عطاردي
علي صدرايي خويي
معرّفي نسخه خطّي تاريخ فرح‌بخش
پروفسور عمر کمال‌الدّين کاکوروي
نسخه‌هاي مصوّر در کتابخانه مرکزي دانشگاه هندوي بنارس
دکتر سيد حسن عبّاس
نکاتي درباره مقالات انجامه در نسخ خطّي
محسن جعفري مذهب
آشنايي با نسخه خطّي ديوان مظهر جان‌جانان
پروفسور عراق رضا زيدي
معرّفي جنگي در کتابخانة سالارجنگ حيدرآباد داراي ابيات ابوعبدالله رودکي
دکتر عليم اشرف خان
معرّفي يک نسخه نادر خطّي مرآة واردات
محمدشفيع وارد طهراني
تحرير رساله منظوم جلدسازي
محمد حسين اسلام‌پناه
دو رساله خطّي عرفاني در کتابخانه خانقاه عماديّه پتنا
دکتر سيد انور حسن زاهدي
معرّفي تذکره شعراي ماضيّه
دکتر شوکت نهال انصاري
نسخه‌هاي خطّي فارسي در کالج ذاکر حسين
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
پروژه ملّي نسخ خطّي: نجات نسخ خطّي براي آينده هندوستان
عصمت مؤمني
نگاهي به نسخه خطّي وقايع دکن و پند اخلاقي نوّاب آصف‌جاه
دکتر رضوان الله آروي
معرّفي نسخه خطّي مثنوي آشوب هندوستان
دکتر سيده خورشيد‌فاطمه حسيني
معرّفي نسخه خطّي خيالات اميرخسرو
شهناز پروین
نگاهي به نسخه خطّي حالات اسد بيگ قزويني
جمشيد نوروزي
نگاهي به نسخه خطّي سفينة خوشگو
دکتر سید کلیم اصغر
نگاهي به نسخه نادر خطّي سفينة عشرت نوشته درگا داس عشرت هندي
محمدصادق حسين
نگاهي به نسخ خطّي رقّعات حزين لاهيجي
ژاله تاج‌الدّيني
معرّفي نسخه خطّي چار بهار منشي بال کرشن برهمن حصاري
دکتر ملک سليم جاويد
بياض‌هاي آزاد بلگرامي
دکتر جهانگير اقبال تانتري
جواهرالعلوم، اطّلاعات کهن تاريخ جهان اسلام
محمدحسين تسبيحي
عناصر فهرست‌نويسي نسخه‌هاي خطّي و تعاريف آن

پژوهندگان معروف نسخ خطّي ايران و هند

آشنايي با برخي از پژوهشگران نسخ خطّي فارسي در هند

معرّفي برخي از منابع اينترنتي در زمينة نسخ خطّي

اخبار نسخ خطّي هند

فهرست فهارس نسخ خطّي کتابخانه‌هاي هند

قطعه تاريخ درگذشت پروفسور نذير احمد
رئيس‌احمد نعماني
شماره 39-40: زمستان 1386- بهار 1387-ویژه نامه میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی
فهرست

سه نگاه به جای یک مقدمه
دکتر علی رضا قزوه
بيدل آزاد مي‌انديشد
سيد مهدي نبي‌زاده
سيري در رقعات بيدل
استاد نذير احمد
مصراع: دريچه آشنايي با بيدل
دکتر محمدرضا شفيعي كدكني
بيدل و سبك هندي
پروفسور سيد اميرحسن عابدي
نگاهي به اوضاع تاريخي عصر بيدل
دکتر كريم نجفي
استقبالي از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيّات و نقد ادبي
اسدالله حبيب
بيدل‌شناسي ـ مروري بر كتاب فيض قدس
محمد رياض
بيدل و بهزاد
خسرو احتشامي هونه‌گاني
نگاهي به ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم‌آبادي
دکتر محمود عالم
سپهري و سبك هندي
سيد حسن حسيني
بيدل‌شناسان
استاد سيد احسن‌الظّفر
بررسي انديشه‌هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره‌هاي شعري
استاد شريف‌ حسين قاسمي
نشئه بي‌خمار آزادگي در شعر بيدل
دکتر عبّاس علي وفايي
وحدت وجود و شهود در كلام بيدل
دکتر طلحه رضوي برق
هزليّات در غزليّات بيدل
محمد افسر رهبين
عوامل شاعرانگي در شعر بيدل دهلوي
پروين سلاجقه
سخنوران همزمان ميرزا عبدالقادر بيدل
استاد غلام مجتبي انصاري
رباعيّات بيدل، محمل ايجاز
سعيد يوسف‌نيا
محلّ اقامت بيدل در دهلي
دکتر ادریس احمد
بيدل شاعر بزرگ ناشناخته
محمدكاظم كاظمي
معاني الفاط بيدل
، دکتر محمد عابد حسين
موسيقي شعر بيدل دهلوي
احمد ذاكري
بيدل و بيدل‌شناسي
دکتر محمد محسن
وحدت وجود در شعر بيدل دهلوي
ليلا هاشميان
معرّفي كتاب بيدل نوشتة خواجه عبادالله اختر
دکتر عليم اشرف خان
بيدل در سفينه خوشگو
پروفسور ضميره غفّاراوا
به كلام بيدل اگر رسي
دکتر خان محمد عامر
عكّاسي از اشعار بيدل
ريكاردو زيپولي
كتابي آسماني خواندم و اين است تفسيرش
محمد عبدالعزيز مهجور
بيدل را هنوز به مدرسه نياورده‌اند
مرتضي اميري اسفندقه
از چندن رنگ
محمدرضا شالبافان
ياران نرسيدند به داد سخن من
نزهت هروي
افتتاح انجمن ادبي بيدل در دهلي‌نو، گزارش از اوّلين انجمن ادبي بيدل

بيدل در بازار كتاب ايران

تصوير چند نسخه خطّي از بيدل

شماره 38: پاییز 1396-ویژه بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی رومی
فهرست
سخن سردربیر
دکتر علی رضا قزوه
جهان تشنه پيام مولاناست
دکتر مهدي مصطفوي
مثنوي معنوي نول‌كشوري
استاد سيد اميرحسن عابدي
مولانا و جهاني كه در آن مي‌زيست
فيّاض زاهد
جايگاه هند در عرفان شمس و مولانا
استاد شريف‌ حسين قاسمي
رومي‌شناسي در ادبيّات بنگالي
دکتر كلثوم ابوالبشر
معرّفي نسخه‌هاي خطّي آثار مولانا در كتابخانه دانشگاه مركزي بنارس
دکتر سيد حسن عبّاس
مولوي و خواسته مشترك انساني
احمد غني خسروي
چهره ابليس در شعر مثنوي معنوي
دکتر نرگس‌جهان
ولايت در مثنوي
سيد سلمان صفوي
مولانا و شمس
دکتر قمر غفّار
اقبال و مولانا
شمس‌الدّين نورالدّين
تأثيرات اقبال از مولانا
محمد رياض
مولانا و سماع
ابوالقاسم تفضّلي
صداي سخن عشق در ديوان شمس
دريا اورس
تأملي در عرفان شمس تبريزي و بيدل دهلوي
دکتر علی رضا قزوه
واژه‌هاي هندي در شعر مولانا
دکتر سيد محمديونس جعفري
پرتو عشق در كلام مولانا
دکتر محمد عابد حسين
انعكاس تفكّرات مولانا روم در وعظ و ارشادات عارفانه رادا سوامي
دکتر چندر شيكهر
بررسي تطبيقي فنا و نيروانا در آموزه‌هاي بودا، كارلوس كاستاندا و مولانا (بخش نخست)
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
تأثيرات اقبال از مولانا در مثنوي اسرار خودي
محمد اكرام شاه اكرام
دعا در مثنوي
كريم زماني
تأثيرات مولانا در غرب و شرق
آن‌ماري شيمل
عرفان از ديدگاه مولانا و امام خميني
نسيم شاهد
سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم در مثنوي مولوی
سعيد روزبهاني
تأثير مولانا بر ادبيّات کودک و نوجوان با تأکید بر کاوش در کودکی او
محسن سامع
هماهنگي پيام عشق و بشردوستي مولانا با عصر حاضر
دکتر عبدالقادر جعفري
سيماي خضر در ديوان كبير مولانا
آمنه شيرازي‌نژاد
معرّفي پيراهن يوسفي: شرح و ترجمه مثنوي معنوي به زبان اردو
دکتر عليم اشرف خان
بانگ ني
محمد افسر رهبين
اي آينه لست عليهم بمصيطر
دکتر علي‌رضا قزوه
مولانا از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران

مولاناپژوهي در ايران

اخبار فرهنگي و ادبي (ويژه مولانا)

شماره 36-37:بهار-تابستان 1386
فهرست

باقر كاشاني و مرثيه وي
تالیف: استاد نذير احمد
ترجمه: دکتر سيد حسن عبّاس
گلدسته گلشن: مجموعه كلام الشعرا
استاد سيد اميرحسن عابدي
قصيده عروةالوثقي در منقبت حضرت علي كرّم‌الله وجهه، سروده مولوي حكيم سيد نظيرحسن سخا دهلوي
تصحيح و توضيح: دکتر مرتضي شفيعي شكيب
سهم ادبيّات فارسي عرفاني در ايجاد تفاهم‌هاي انساني
رضا مصطفوي سبزواري
كتابخانه مسجد جامع اچلپور
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
سهم مدرسه عاليه كلكته در گسترش زبان و ادبيّات فارسي در هند
تالیف: دکتر غلام سرور
ترجمه: دکتر سيد غلام نبي احمد
گزارش موقعيت كنوني زبان فارسي در كشمير
دکتر غلام رسول جان
سبك هندي
تالیف: دکتر محمد وارث كرماني
ترجمه: هدي شفيعي شكيب
ارزش كلام بيدل در عصر حاضر
دکتر محمد محسن
تصوّر حيات در شعر فارسي
دکتر وجيه‌الدّين
شاعر جهان‌بين مختوم قلي فراغي
پروفسور چندر شيكهر
عفّت در ادبيّات معاصر
دکتر سيد عين‌الحسن
دولت حافظ
دکتر نرگس ‌جهان
معرّفي يك نسخه خطّي پرارزش در كتابخانه رضا رامپور
دکتر عليم اشرف خان
پيوندهاي انقلاب مشروطه ايران با نهضت آزادي‌خواهي مردم هندوستان
دکتر محمد رسول خيرانديش
گزارش همايش بزرگداشت مولانا و مثنوي معنوي در گواهاتي
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
كچرا
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
در صفت كشمير
دکتر محمد ولي‌الحق انصاري
اي هنديان
سيد امير محمود انوار
شماره 35: پاییز 1385- ویژه نامه طنز در ادب فارسی
فهرست

طنز و مزاح در ادبيّات فارسي
استاد سيد اميرحسن عابدي
تأمّلي در معنا و مراد طنز و جايگاه طنز در ادب فارسي
مرتضي شفيعي شكيب
نگاهي به روند طنز در پيشينيه ادبيّات فارسي
مهوش واحددوست
طنز و طعنه در تاريخ بيهقي
دکتر محمدجعفر ياحقّي
رنگ شوخي و بوي هزل در غزلستان بيدل
محمدافسر رهبين
غزلي انتقادي ـ تاريخي از بيدل
پروفسور شريف‌ حسين قاسمي
كاربرد طنز و شوخي در زبان عاميانه
پروفسور ريحانه خاتون
طنز در ادبيّات فارسي
دکتر نرگس‌جهان
خنده‌زني در ادبيّات فارسي
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
طنز و مزاح در شعر اكبر الله‌آبادي
دکتر عبدالقادر جعفري
طنز و مزاح در آثار نعمت خان عالي
دکتر راجندر كمار
طنز بسحق اطعمه
منصور رستگار فسايي
طنز و مثنوي مولوي
ملك محمد فرّخ‌زاد
عبيد زاكاني نابغه هزل و طنز در سده هشتم
دکتر ابوالقاسم رادفر
طنز و شوخي در كلام قاآني
شميم اختر
طنز و مزاح در آثار دهخدا
پروفسور سيده خورشيد ‌فاطمه حسيني
ديوان خروس لاري و طنز در ايران معاصر
دکتر عليم اشرف خان
قصيده در نعت رسول اكرم
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
ترانه ايران
دکتر محمد وارث كرماني
نقش شعر و سبك بيدل در ادبيّات ماوراءالنّهر
جوره بيك نذري
سرزمين تاريخی ضلع متّحده پورنيا و فارسي‌داني
دکتر عبدالحليم اخگر
شماره 33-34: بهار تابستان 1385
فهرست

نسخه تورانشاهي كليّات سعدي
استاد سيد اميرحسن عابدي
واژه‌اي محلّ نظر در چهار مقاله
تالیف: عبدالرّب عرفان
ترجمه: پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
خسرو شيرين دهنان
عبدالرّضا مدرّس‌زاده
نقش و جايگاه اميرخسرو در شعر فارسي
محمدحسين كرمي
بررسي چهره اسكندر در آيينه اسكندري اميرخسرو و كهن‌ترين اسكندرنامه منثور فارسي
سعيد حسام‌پور
شخصيّت‌پردازي در شيرين و خسرو
حسينعلي يوسفي
بررسي انتقادي اعجاز خسروي
دکتر سيد احسن‌الظّفر
خزائن‌الفتوح اثر تاريخي ـ ادبي اميرخسرو دهلوي
هدي سيدحسين‌زاده
آموزش خسرو دهلوي در تاجيكستان
جوره بيك نذري
فلسفه شعر سياسي عبيد زاكاني
علي جانبزرگي
گاه‌شماري جنبش مشروطيّت ايران
دکتر عبدالله عطايي
سهم روزنامه قانون در بيداري مردم ايران
دکتر سيد غلام نبي احمد
ويژگي‌هاي دوره اكبري در روابط فرهنگي ايران و هند
دکتر كريم نجفي برزگر
وحدت وجود از ديدگاه مولانا
ملك محمد فرّخ‌زاد
معرّفي يك جنگ خطّي
دکتر سيد حسن عبّاس
نگاهي به احوال و آثار فردالاولياء
دکتر محمد عابد حسين
اخي سراج مؤسّس سلسلة چشتيه در بنگاله و نهضت بهگتی چیتنیه
دکتر عليم اشرف خان
معرّفي نسخه‌هاي خطّي ملخّص شاهجهان‌نامه
دکتر جميل‌الرّحمن
حديث كشمير در شعر فاني كشميري
دکتر ملك سليم جاويد
مولانا سيد مكرّم حسين و قصيده‌اي از او در رثاي امام حسين عليه‌السّلام
سيد محمد كمال‌الدّين حسين همداني
نذر شيخ علي حزين
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
يادكردي از بسمالله خان، شهناي‌نواز بي‌همتاي هند
تالیف: شاهدخان
ترجمه: فخرالدّين غفّاري
معرّفي كتابخانه عمومي خاوري خدابخش
عصمت مؤمني
شماره 32:زمستان 1384
فهرست

يك نسخه خطّي پرارزش ديوان نظيري نيشابوري
استاد سيد اميرحسن عابدي
عرفا و شعرايي چند از بلخ در هند
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
ميرزا هرگوپال تفته و غزل‌گويي او
استاد سيد احسن‌الظّفر
بررسي شعر فارسي اكبر الله‌آبادي
دکتر عبدالقادر جعفري
نگاهي به احوال و آثار ظفر خان احسن
دکتر جميل‌الرّحمن
جنبه‌هاي ملّي‌گرايي و انديشه‌هاي تربيتي استاد خليل‌الله خليلي
دکتر عليم اشرف خان
سهم زنان صوفيه در گسترش اخوّت جهاني
دکتر سيده خورشيد‌فاطمه حسيني
آينه: مضمون‌سازترين عنصر شعر بيدل
احمد گلي و ابوالفضل مهدوي اقدم
زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب
نصرت الله دينمحمدي كرسفي
تمثيل پيل و خانه تاريك و خرد همه آگاه در شعري به زبان ختني
مهشيد ميرفخرايي
رساله هدایةالسّلطانيه
تأليف: قاضي محمد يوسف بلگرامي
مترجم: سيد حسن عبّاس
سرّ اكبر در مثنوي معنوي
غلام يحيي انجم و ملكمحمد فرّخ‌زاد
صلح از ديدگاه مولوي
ليلا هاشميان
عطّار در آيينه عشق و عرفان
حسين فقيهي
حزين و تصوّف
دکتر شميم اختر
طنز سياسي ـ اجتماعي در عصر انقلاب مشروطيّت ايران
دکتر عبدالله عطايي
دهلي خراسان است در چشمم
محمدعلي معلّم
. در جستجوي ليلي
علي جان بزرگي جهاني
اي كوه دماوند
استاد محمد ولي‌الحقّ انصاري
شيوه‌ها و ابزارهاي نو در آموزش زبان فارسي در هند
محمد آصف نعيم صدّيقي
شماره 31 -پاییز 1384: مجموعه مقالات همایش نقش ادبیات عرفانی فارسی در ایجاد اخوت جهانی
فهرست

يادداشت سردبير

الهام قدسي
استاد سيد اميرحسين عابدي
ارزش‌هاي اخلاقي از ديدگاه امام خميني و مهاتماگاندي
سيد باقر ابطحي
نگاهي به بحرالمعاني سيد محمد حسيني
پروفسور سيده بلقيس‌فاطمه حسيني
تصوّف و همدلي اجتماعي
تالیف: سيد محمد عزيزالدّين حسين
ترجمه: دکتر سيد محمديونس جعفري
زبان فارسي، زبان همدلي
دکتر علي محمد مؤذني
عرفان، مكتب تسامح و تساهل
ناصر نيكوبخت
از دوستي تا اخوّت، از اخوّت تا وحدت
مهين پناهي
چهره ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي
دکتر نرگس ‌جهان
عرفان و عارفان پيام‌آور اخوّت جهاني
دکتر عبدالقادر جعفري
صلح كلّ ـ ايجادكننده اخوّت جهاني
استاد سيد احسن‌الظّفر
انعكاس تفكّرات مولانا روم در وعظ و ارشادات عارفان رادها سوامي
پروفسور چندر شيكهر
اخوّت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ
ملك محمد فرّخ‌زاد
بستر تاريخي شكل‌گيري شعر عرفاني و نقش آن در اخوّت جهاني
دکتر عبدالله عطايي
انعكاس اخوّت و برابري در رباعيّات عرفاني فارسي
پروفسور عراق رضا زيدي
ملفوظات حضرت نظام‌الدّين اوليا و اخوّت جهاني
دکتر عليم اشرف خان
نقش داراشكوه در وحدت اديان
هدي سيد حسين‌زاده
اخوّت جهاني در متون باستاني ايران
فاطمه سمواتي
شماره 29-30: بهار-تابستان 1384-ویژه نامه یادواره حزین لاهیجی
فهرست

يادداشت

احوال و آثار شيخ علي حزين
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
شيخ علي حزين و شيوه سخنوري وي
دکتر سيد عين‌الحسن
هند حزين
پروفسور شريف ‌حسين قاسمي
شيخ علي حزين در آيينه شعرش
دکتر عبدالقادر جعفري
شيخ محمد علي حزين لاهيجي در آيينه رباعيات
دکتر عليم اشرف خان
حزين به عنوان يك عارف كامل
دکتر شميم اختر
بيدل و حزين
استاد سيد احسن‌الظّفر
روزگار حزين در هند و مشتاقان وي
استاد چندر شيكهر
مقام علمي و ادبي شيخ علي حزين
نكهت فاطمه
شيخ محمد علي حزين: جانورشناس برجسته
دکتر محمد شرف عالم
حزن حزين لاهيجي از اصفهان تا بنارس
ملك محمد فرّخ‌زاد
برآمدن افغان‌ها و مهاجرت حزين به هند
دکتر عبدالله عطايي
معرّفي يك نسخه خطّي ديوان حزين
دکتر عمر كمال‌الدّين كاكوروي
تذكره حزين

احقاق حق: يك دفاع‌نامه مهمّ شعر حزين
دکتر سيد حسن عبّاس
شماره 28- زمستان 1383
فهرست

مطربي سمرقندي
استاد سيد اميرحسن عابدي
غزل طبع‌زاد
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
مشخّصات رباعيّات امام خميني
استاد غلام مجتبي انصاري
بررسي احوال و افكار چندربهان برهمن
زبير احمد قمر
پژوهش و پيروي
دکتر سيد محمديونس جعفري
جلوه‌گاه شخصيّت غالب
دکتر احسن‌الظّفر
غالب و شعر و ادب فارسي
دکتر محمد عابد حسين
غزل
پروفسور رئيس‌احمد نعماني
روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيّات
دکتر عليم اشرف خان
شاعر نامدار فارسي در بنگاله: مولانا عبدالرؤف وحيد
دکتر محمد امين عامر
بياض شيرافكن خان
تالیف: استاد سيد اميرحسن عابدي
ترجمه: سيد حسن عبّاس
علّامه شبلي در آيينه بوي گل
دکتر طاهره وحيد عبّاسي
صادق هدايت: بوف كور
دکتر مظهر آصف
احوال و آثار قتيل
ماه ناز
يك نيستان ناله
كمال زين‌الدّين
نگاهي مختصر به قصايد سعدي
زهره فاروقي
احوال و آثار محمد عبّاس شوشتري
سيد شهوار حسين نقوي
شماره 27-پاییز 1383
فهرست

مقدمه

شرح قصايد عرفي
استاد سيد اميرحسن عابدي
گوهر عرفان
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
بررسي اجمالي ترجمه‌هاي منثور اردوي قرآن مجيد
ابوالقاسم رادفر
نعت
پروفسور مرغوب بانهالي
زبان و ادب فارسي در منطقه بيهار
پروفسور غلام مجتبي انصاري
جشن نوروز در هند
دکتر سيد محمد يونس جعفري
غزل
ابوعلي قلندر شرف عراقي
معراج رسول در مثنوي ليلي مجنون اميرخسرو
دکتر نرگس ‌جهان
انديشه‌هاي خيّام از ديدگاه اسلام
استاد سيد احسن‌الظّفر
پرتوي عشق در كلام مولانا
دکتر محمد عابد حسين
غزل
دکتر رئيس‌احمد نعماني
شعر فارسي حضرت فرد پهلواروي
دکتر محمد محسن
ميرخواند بلخي و روضةالصفا
دکتر رعنا خورشيد
معرّفي نخستين ترجمه رباعيّات عمر خيّام به زبان اردو
دکتر عليم اشرف خان
نگاهي به نسخه خطّي تاريخ محمدي
دکتر جميل‌الرّحمن
عمادالدّين محمود شيرازي و آثار او
تالیف: حكيم سيد ظلّ‌الرحمن
ترجمه: سيد حسن عبّاس
حافظ شاعر خوش الحان فارسی
زهره فاروقي
نگاهي به احوال و آثار مؤلّف سفينه خوشگو بندرابن داس خوشگو
سيد كليم اصغر
مقايسه فلسفة قرآن و فلسفه طوسي
شهناز پروين
شماره 23-24: پاییز -زمستان 1382
فهرست

مقدمه

پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بزرگداشت حافظ
محمود محمدي عراقي
يك نسخه خطّي پرارزش ديوان خسرو
استاد سيد امير حسن عابدي
غزل
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
رواج شعر فارسي در هند جنوبي قرن نوزدهم ميلادي
استاد شريف‌ حسين قاسمي
معرفي تذكره هميشه بهار
زبير احمد قمر
زندگينامه و آثار مير شمس‌الدّين فقير
دکتر شميم‌الحق صدّيقي
مثنوي در صفت آيينه خانه شاهزاده عالم
دکتر محمد آصف نعيم صدّيقي
معرّفي تذكره خازن الشعرا
دکتر سيد اختر مهدي رضوي
نيما يوشيج و نوآوري‌هاي او در شعر
دکتر محمد عابد حسين
تذكره خرابات نسخه برلن
تالیف: مختارالدّين احمد
ترجمه: دکتر سيد حسن عباس
داستان‌هاي هندي در ادبيات فارسي دري ـ تاجيكي
دکتر شميم احمد قريشي
پيدايش و پيشرفت روزنامه در ايران
دکتر سيد غلام نبي احمد
صداي پاي خيال در غزليات بيدل
نرگس جابري‌نسب
نظري بر روابط تاريخي ايران و هند در دوران باستان
فاطمه سمواتي
شماره 22-تابستان 1382
فهرست

مقدمه

شرح گلستان
استاد سيد اميرحسن عابدي
بهاءالدّين زكرياي ملتاني
رضا مصطفوي سبزواري
دو غزل به استقبال از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
استاد محمد ولي‌ الحق انصاري
پيدايش و تحوّل زبان فارسي دري
شاه علي‌اكبر شهرستاني
معرّفي بحر زخار
رفيع‌الدّين احمد كاظمي
نگاهي ديگر به تذكره‌نويسي فارسي در هند
مريم خليلي جهان‌تيغ
معرّفي منظومه تاريخ سعادت
استاد سيد احسن‌الظّفر
شخصيّت اميرخسرو دهلوي در نگاه تذكره‌نويسان و ديگران
دکتر نرگس‌جهان
احوال مير غلام‌علي آزاد بلگرامي
دکتر سيد حسن عبّاس
احوال و آثار مسعود سعد سلمان
دکتر راجندر كمار
احوال و آثار خواجه محمد ناصر عندليب
دکتر جميل‌الرّحمن
شماره 21- بهار 1382
فهرست

مقدمه

پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در بزرگداشت شهريار
محمود محمدي عراقي
مختصري از زندگينامه شهريار

غزليات و رباعيات بازيافته ابن يمين
استاد سيد اميرحسن عابدي
حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفاي هند
استاد شريف‌ حسين قاسمي
نگاهي به اشعار ميهن دوستانه برخي از شاعران فارسي زبان
ملك‌محمد فرّخ‌زاد
مولانا محمد صلاح خموش قصيده‌پرداز و غزل‌سراي برجسته هند
زبير احمد قمر
نقد و بررسي خون‌نامه خاك
پروفسور سيده بلقيس ‌فاطمه حسيني
روابط متقابل ميان زبان‌هاي ايراني و هندي باستان و ميانه
حسن رضائي باغ ‌بيدي
اشارات طبّي و دارويي در آثار خاقاني شرواني و تأييد آنها به كمك طبّ كهن و آثار ديگر شاعران
ليلا هاشميان
سبك نظم و نثر مولانا عبيدالله عبيدي سهروردي
محمدشميم‌خان
عشق در ادبيات فارسي
دکتر نرگس‌جهان
بهار و شعر و ادب فارسي
دکتر محمد عابد حسين
كتابخانه عمومي خاوري خدابخش
سيد غلام نبي احمد
عرفان يا عشق حقيقي از ديدگاه مولانا جلال‌الدّين رومي و امام خميني
نسيم شاهد
احوال و آثار مير علاءالدّوله كامي قزويني
غلام اشرف قادري
احوال و آثار زرّين‌كوب
دکتر مهتاب جهان
يادنامه،
پروفسور رئيس‌احمد نعماني
زبدة‌الاخبار في سوانح‌الاسفار (سفرنامه ايران قرن نوزدهم ميلادي)، معرّفي نسخه تصحيح شده

Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


Under Construction.Inconvenience is regretted


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
غزليات و مقطّعات و ابيات بازيافته كمال خجندي
استاد سیّد امیرحسن عابدی


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
انشای خلیفه
تصحیح استاد سید امیر حسن عابدی

شماره 67-68: بهار-تابستان 1394:ویژه نامه استاد سید محمد یونس جعفری
منشآت جلالای طباطبائی
تصحیح دکتر سید محمد یونس جعفری


شماره 73-74:پاییز-زمستان 1395
مقايسه تطبيقي قصيده «سواد اعظم» ميرزا بيدل و «بحرالابرار» اميرخسرو دهلوي
دکتر نور علی نورزاد
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
بيدل در آيينه نثر
تالیف: استاد سیّد امیر حسن عابدی
ترجمه: زینب ‌خان
شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
بيدل شاعر آيينه و حيرت
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
شماره 39-40: زمستان 1386- بهار 1387-ویژه نامه میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی
سه نگاه به جای یک مقدمه
دکتر علی رضا قزوه
بيدل آزاد مي‌انديشد
سيد مهدي نبي‌زاده
سيري در رقعات بيدل
استاد نذير احمد
مصراع: دريچه آشنايي با بيدل
دکتر محمدرضا شفيعي كدكني
بيدل و سبك هندي
پروفسور سيد اميرحسن عابدي
نگاهي به اوضاع تاريخي عصر بيدل
دکتر كريم نجفي
استقبالي از غزل ميرزا عبدالقادر بيدل
استاد محمد ولي‌الحق انصاري
عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيّات و نقد ادبي
اسدالله حبيب
بيدل‌شناسي ـ مروري بر كتاب فيض قدس
محمد رياض
بيدل و بهزاد
خسرو احتشامي هونه‌گاني
نگاهي به ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم‌آبادي
دکتر محمود عالم
بيدل‌شناسان
استاد سيد احسن‌الظّفر
بررسي انديشه‌هاي فلسفي در شعر بيدل دهلوي
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
ميرزا عبدالقادر بيدل در تذكره‌هاي شعري
استاد شريف‌ حسين قاسمي
نشئه بي‌خمار آزادگي در شعر بيدل
دکتر عبّاس علي وفايي
وحدت وجود و شهود در كلام بيدل
دکتر طلحه رضوي برق
هزليّات در غزليّات بيدل
محمد افسر رهبين
عوامل شاعرانگي در شعر بيدل دهلوي
پروين سلاجقه
سخنوران همزمان ميرزا عبدالقادر بيدل
استاد غلام مجتبي انصاري
رباعيّات بيدل، محمل ايجاز
سعيد يوسف‌نيا
محلّ اقامت بيدل در دهلي
دکتر ادریس احمد
بيدل شاعر بزرگ ناشناخته
محمدكاظم كاظمي
معاني الفاط بيدل
، دکتر محمد عابد حسين
موسيقي شعر بيدل دهلوي
احمد ذاكري
بيدل و بيدل‌شناسي
دکتر محمد محسن
وحدت وجود در شعر بيدل دهلوي
ليلا هاشميان
معرّفي كتاب بيدل نوشتة خواجه عبادالله اختر
دکتر عليم اشرف خان
بيدل در سفينه خوشگو
پروفسور ضميره غفّاراوا
به كلام بيدل اگر رسي
دکتر خان محمد عامر
عكّاسي از اشعار بيدل
ريكاردو زيپولي
كتابي آسماني خواندم و اين است تفسيرش
محمد عبدالعزيز مهجور
بيدل را هنوز به مدرسه نياورده‌اند
مرتضي اميري اسفندقه
از چندن رنگ
محمدرضا شالبافان
افتتاح انجمن ادبي بيدل در دهلي‌نو، گزارش از اوّلين انجمن ادبي بيدل

بيدل در بازار كتاب ايران

تصوير چند نسخه خطّي از بيدل

شماره 38: پاییز 1396-ویژه بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی رومی
تأملي در عرفان شمس تبريزي و بيدل دهلوي
دکتر علی رضا قزوه
شماره 36-37:بهار-تابستان 1386
ارزش كلام بيدل در عصر حاضر
دکتر محمد محسن
شماره 35: پاییز 1385- ویژه نامه طنز در ادب فارسی
رنگ شوخي و بوي هزل در غزلستان بيدل
محمدافسر رهبين
غزلي انتقادي ـ تاريخي از بيدل
پروفسور شريف‌ حسين قاسمي
نقش شعر و سبك بيدل در ادبيّات ماوراءالنّهر
جوره بيك نذري
شماره 29-30: بهار-تابستان 1384-ویژه نامه یادواره حزین لاهیجی
بيدل و حزين
استاد سيد احسن‌الظّفر
شماره 23-24: پاییز -زمستان 1382
صداي پاي خيال در غزليات بيدل نرگس جابري‌نسب


شماره 73-74:پاییز-زمستان 1395
جامي و شبه قاره
دکتر عارف نوشاهی
شماره 71-72: بهار-تابستان 1395: ویژه نامه استاد ضمیره غفاراوا
نفوذ جامي در شبه‌قارّة هند
پروفسور ضمیره غفاراوا


شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
حافظ شيراز و ناقدين فن
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
دنيا از ديدگاه حافظ
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
پرنده در شعر حافظ
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
نسخة خطّي عمدة ديوان حافظ
پروفسور شریف حسین قاسمی
شرح‌هاي فارسي ديوان حافظ در هند
پروفسور شریف حسین قاسمی
شماره 55-58:بهار-زمستان 1391:ویژه نامه استاد نذیر احمد
استاد نذير احمد: حافظ‌ شناس
دکتر مهتاب جهان
برخي از مسائل مربوط به مقدّمه ديوان حافظ
تالیف: شادروان نذير احمد
ترجمه :دکتر شميم‌الحق صدّيقي
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
نسخه‌هاي خطّي از ديوان حافظ و نظيري ِ
پروفسور سید امیر حسن عابدی
ديوان حافظ نسخة شاهان مغليه
پروفسور سید امیر حسن عابدی
نسخه‌اي مصوّر از ديوان حافظ
پروفسور سید امیر حسن عابدی
نسخه‌اي پرارزش از ديوان حافظ
پروفسور سید امیر حسن عابدی
ديوان حافظ به خطّ سلطان محمد قندهاري
پروفسور سید امیر حسن عابدی
شماره 49-50:پاییز-زمستان 1389:ویژه نامه تاگور و بنگال
از حافظ تا تاگور
محمد عرفان
شماره 36-37:بهار-تابستان 1386
دولت حافظ
دکتر نرگس ‌جهان
شماره 31: پاییز 384-مجموعه مقالات همایش نقش ادبیات عرفانی فارسی در ایجاد اخوت جهانی
اخوّت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ
ملك محمد فرّخ‌زاد
شماره 27-پاییز 1383
حافظ شاعر خوش الحان فارسی
زهره فاروقي
شماره 25-26: بهار -تابستان 1383
غزل‌هاي متّحدالبحر خواجه عمّاد فقيه و خواجه حافظ شيرازي
تالیف: محمد اقبال پيشاوري
ترجمه: سيد حسن عباس
شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
انديشة نشاط و عظمت انساني در رباعيات خيام
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
شماره 27-پاییز 1383
معرّفي نخستين ترجمه رباعيّات عمر خيّام به زبان اردو
دکتر عليم اشرف خان
انديشه‌هاي خيّام از ديدگاه اسلام
استاد سيد احسن‌الظّفر


شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
سعدي و تأثير قرآن بر گلستان
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
حديث سعدي در مجالس و سخنان عرفاي هند
پروفسور شریف حسین قاسمی
ذکر سعدي در انفاس‌العارفين
پروفسور شریف حسین قاسمی
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
ابیات بازیافته سعدی
پروفسور سید امیر حسن عابدی


شماره 67-68: بهار-تابستان 1394:ویژه نامه استاد سید محمد یونس جعفری
آرامگاه صائب تبريزي
استاد سید محمد یونس جعفری
ميرزا صائب و غالب دهلوي
استاد سید محمد یونس جعفری
شماره 32:زمستان 1384
زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب
نصرت الله دين محمدي كرسفي


شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
حديث عطّار در مجالس و آثار عرفاي هندي
پروفسور شریف حسین قاسمی
شماره 32:زمستان 1384
عطّار در آيينه عشق و عرفان
حسين فقيهي


شماره 75-78:بهار -زمستان 1396
فردوسی در نظر تذکره و تاریخ نویسان
دکتر زرینه خان
شماره 67-68: بهار-تابستان 1394:ویژه نامه استاد سید محمد یونس جعفری

واژه‌هاي هندي در شاهنامه

شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
فردوسي احياگر بشريت
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
آثار تاريخ به پيروي شاهنامه فردوسي در شبه قارّه
پروفسور شریف حسین قاسمی
تاريخچه پيدايش شطرنج در شاهنامه و اهميّت تاريخي آن
پروفسور شریف حسین قاسمی
شاهنامه در هند
پروفسور شریف حسین قاسمی
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
شاهنامه و هند
پروفسور سید امیر حسن عابدی
شماره 49-50:پاییز-زمستان 1389:ویژه نامه تاگور و بنگال
فردوسي و تاگور دو حکيم جهاني
جليل تجليل


شماره 75-78:بهار -زمستان 1396
عقل کلی از دیدگاه مولانا
دکتر محمد عابد حسین
شماره 61-62:پاییز-زمستان 1392-ویژه نامه استاد سیده بلقیس فاطمه حسینی
تأثير مولانا بر مثنوي‌سرايي هند
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
تصوير زن در مثنوي معنوي
پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی
شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
حديث مولانا روم و مثنوي او در مجالس و سخنان عرفاي هند
پروفسور شریف حسین قاسمی
شماره 49-50:پاییز-زمستان 1389:ویژه نامه تاگور و بنگال
مولوي و تاگور
پروين‌دخت مشهور
مولانا روم و تاگور
تالیف: غلام سرور
ترجمه خان محمدصادق جونپوری
شماره 38: پاییز 1396-ویژه بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی رومی
جهان تشنه پيام مولاناست
دکتر مهدي مصطفوي
مولانا و جهاني كه در آن مي‌زيست
فيّاض زاهد
جايگاه هند در عرفان شمس و مولانا
استاد شريف‌ حسين قاسمي
رومي‌شناسي در ادبيّات بنگالي
دکتر كلثوم ابوالبشر
معرّفي نسخه‌هاي خطّي آثار مولانا در كتابخانه دانشگاه مركزي بنارس
دکتر سيد حسن عبّاس
مولوي و خواسته مشترك انساني
احمد غني خسروي
چهره ابليس در شعر مثنوي معنوي
دکتر نرگس‌جهان
ولايت در مثنوي
سيد سلمان صفوي
مولانا و شمس
دکتر قمر غفّار
اقبال و مولانا
شمس‌الدّين نورالدّين
تأثيرات اقبال از مولانا
محمد رياض
مولانا و سماع
ابوالقاسم تفضّلي
صداي سخن عشق در ديوان شمس
دريا اورس
تأملي در عرفان شمس تبريزي و بيدل دهلوي
دکتر علی رضا قزوه
واژه‌هاي هندي در شعر مولانا
دکتر سيد محمديونس جعفري
پرتو عشق در كلام مولانا
دکتر محمد عابد حسين
انعكاس تفكّرات مولانا روم در وعظ و ارشادات عارفانه رادا سوامي
دکتر چندر شيكهر
بررسي تطبيقي فنا و نيروانا در آموزه‌هاي بودا، كارلوس كاستاندا و مولانا (بخش نخست)
دکتر سيد عبدالحميد ضيايي
تأثيرات اقبال از مولانا در مثنوي اسرار خودي
محمد اكرام شاه اكرام
دعا در مثنوي
كريم زماني
تأثيرات مولانا در غرب و شرق
آن‌ماري شيمل
عرفان از ديدگاه مولانا و امام خميني
نسيم شاهد
سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم در مثنوي مولوی
سعيد روزبهاني
تأثير مولانا بر ادبيّات کودک و نوجوان با تأکید بر کاوش در کودکی او
محسن سامع
هماهنگي پيام عشق و بشردوستي مولانا با عصر حاضر
دکتر عبدالقادر جعفري
سيماي خضر در ديوان كبير مولانا
آمنه شيرازي‌نژاد
معرّفي پيراهن يوسفي: شرح و ترجمه مثنوي معنوي به زبان اردو
دکتر عليم اشرف خان
بانگ ني
محمد افسر رهبين
اي آينه لست عليهم بمصيطر
دکتر علي‌رضا قزوه
مولانا از نگاه شاعران، استادان، پژوهشگران

مولاناپژوهي در ايران

شماره 35: پاییز 1385- ویژه نامه طنز در ادب فارسی
طنز و مثنوي مولوي
ملك محمد فرّخ‌زاد
شماره 33-34: بهار تابستان 1385
وحدت وجود از ديدگاه مولانا
ملك محمد فرّخ‌زاد
شماره 32:زمستان 1384
سرّ اكبر در مثنوي معنوي
غلام يحيي انجم و ملكمحمد فرّخ‌زاد
صلح از ديدگاه مولوي
ليلا هاشميان
شماره 31: پاییز 384-مجموعه مقالات همایش نقش ادبیات عرفانی فارسی در ایجاد اخوت جهانی
چهره ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي
دکتر نرگس ‌جهان
انعكاس تفكّرات مولانا روم در وعظ و ارشادات عارفان رادها سوامي
پروفسور چندر شيكهر
شماره 25-26: بهار -تابستان 1383
مثنوي معنوي نول‌كشوري
استاد سيد اميرحسن عابدي
واژه‌هاي هندي در شعر مولانا
دکتر سيد محمديونس جعفري
شماره 21- بهار 1382
عرفان يا عشق حقيقي از ديدگاه مولانا جلال‌الدّين رومي و امام خميني
نسيم شاهد


شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
آثار نظامي گنجوي در هند
پروفسور شریف حسین قاسمی
شماره 5- زمستان 1371
نظامي گنجوي
تالیف:حافظ محمود شیرانی
ترجمه: دکتر سید محمد یونس جعفری
نقدی بر چند مقاله دریاره نظامی
پروفسور محمد وارث کرمانی
شماره 4- بهار 1371
تأثير عرفان در شعر نظامي گنجوي
دکتر اسماعیل حاکمیشماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
غزليات و رباعيات بازيافته ابن يمين
استاد سیّد امیرحسن عابدی
شماره 21- بهار 1382 غزليات و رباعيات بازيافته ابن يمين
استاد سیّد امیرحسن عابدیشماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
غزليات و رباعيات بازيافته فغاني
استاد سیّد امیرحسن عابدی
شماره 12-پاییز 1376
غزليات و رباعيات بازيافته فغاني
استاد سیّد امیرحسن عابدیشماره 47-48:زمستان 1388-بهار 1399: ویژه نامه کشمیر و میر سید علی همدانی
بابا طالب اصفهاني: شاعر ايراني در کشمير
دکتر محمّد صدّیق نیازمند


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
شرح قصايد خاقاني
استاد سیّد امیرحسن عابدی
شماره 21- بهار 1382
اشارات طبّي و دارويي در آثار خاقاني شرواني و تأييد آن‌ها به كمك طبّ كهن و آثار ديگر شاعران
لیلا هاشمیان
شماره 18- پاییز 1381
حكيم خاقاني شرواني به قلم مولانا
ترجمه: پروفسور شعیب اعظمی
شماره 13- بهار1387
پيوند فكر و شعر در نزد خاقاني
اسماعیل شفق
شماره 9- بهار 1374
شرح قصايد خاقاني
استاد سیّد امیرحسن عابدی


شماره 5-زمستان 1371
خواجوي كرماني و حديث عشق
پروفسور آصفه زمانی
شماره 4-بهار 1371
خواجوي كرماني و مرشد او شيخ امين‌الدّين گازروني
استاد نذیر احمد


شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
ارزيابي تحقيقي ترجمه رودکي سمرقندي در شعرالعجم شبلي نعماني
استاد شریف‌ حسین قاسمی
شماره 41-42:تابستان-پاییز 1387- ویژه نامه نسخ خطی هند
معرّفي جنگي در کتابخانه سالارجنگ حيدرآباد داراي ابيات ابوعبدالله رودکي
دکتر عليم اشرف خان


شماره 13- بهار 1387
شرح حال و بيان آثار سلمان ساوجي
دکتر حسین فقیهی


شماره 59-60:بهار-تابستان 1392- ویژه نامه استاد شریف حسین قاسمی
آيا شمس تبريز هندي بود؟
استاد شریف‌ حسین قاسمی
شماره 38: پاییز 1396-ویژه بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی رومی
تأمّلي در عرفان شمس تبريزي و بيدل دهلوي
دکتر حسین فقیهی
جايگاه هند در عرفان شمس و مولانا
استاد شریف ‌حسین قاسمی
صداي سخن عشق در ديوان شمس
دریا اورس
مولانا و شمس
پروفسور قمر غفّار
سيماي خضر در ديوان كبير مولانا
آمنه شیرازی‌نژاد


شماره 10-زمستان 1374
غزليّات بازيافته ظهير فاريابي
استاد سیّد امیر حسن عابدی


شماره 35: پاییز 1385- ویژه نامه طنز در ادب فارسی
عبيد زاكاني نابغه هزل و طنز در سده هشتم
دکتر ابوالقاسم رادفر
شماره 33-34: بهار تابستان 1385
فلسفه شعر سياسي عبيد زاكاني
علی‌جان بزرگی جهانی


شماره 10-زمستان 1374 عشقي عظيم‌آبادي
كليم سهسرامي


شماره 25-26: بهار -تابستان 1383
غزل‌هاي متّحدالبحر خواجه عمّاد فقيه و خواجه حافظ شيرازي
تالیف: محمّد اقبال پیشاوری
ترجمه: دکتر سیّد حسن‌عبّاس


شماره 71-72: بهار-تابستان 1395: ویژه نامه استاد ضمیره غفاراوا
فاني کشميري و هنر سخن‌گستري او
پروفسور ضمیره غفّاراوا
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
فاني کشميري
استاد امیر حسن عابدی
شماره 47-48:زمستان 1388-بهار 1399: ویژه نامه کشمیر و میر سید علی همدانی
فاني کشميري
استاد امیر حسن عابدی
دو شاعر کشميري در دوره شاهجهان
دکتر ذاکره شریف ‌قاسمی
کشمير: ميهن فاني کشميري
دکتر سلیم ملک جاوید


شماره 35: پاییز 1385- ویژه نامه طنز در ادب فارسی
طنز و شوخي در كلام قاآني
شمیم اختر


شماره 71-72: بهار-تابستان 1395: ویژه نامه استاد ضمیره غفاراوا
شناخت کمال خجندي در هند و پاکستان
استاد ضمیره غفّاراوا
شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
غزليات و مقطّعات و ابيات بازيافته كمال خجندي
استاد سیّد امیرحسن عابدی


شماره 36-37:بهار-تابستان 1386
شاعر جهان‌بين مختوم قلي فراغي
پروفسور چندر شیکهر


شماره 6- زمستان 1372
تأثير مجير بيلقاني در اشعار سراجي خراساني
استاد نذیر احمد


شماره 75-78:بهار -زمستان 1396
نسخه‌ها و چاپ اشعار محتشم کاشاني در شبه‌قارّه
دکتر عارف نوشاهی


شماره 69-70: پاییز-زمستان 1394-ویژه نامه ادبیات فارسی در دهلی
ملا طغرا مشهدي و رساله‌هاي او
دکتر محمد عابد حسين


شماره 31: پاییز 384-مجموعه مقالات همایش نقش ادبیات عرفانی فارسی در ایجاد اخوت جهانی
احوال و آثار ملّا محمد علي کشميري مؤلّف تحفةالاحباب
دکتر غلام رسول جان


شماره 43-44: زمستان 1387-بهار 1388
سفرنامه حکيم ناصر خسرو
فخر عالم


شماره 73-74:پاییز-زمستان 1395
حکيم محمد امين آتشي شاعر و حکيم دوره عادل‌شاهيان
محمد صادق خان


شماره 73-74:پاییز-زمستان 1395
ملک‌الشعراي دربار احمد شاه بهمني آذري اسفرايني
دکتر سيد کليم اصغر
شماره 63-64:بهار-تابستان 1393-ویژه نامه ادبیات فارسی در دکن
آذري اسفرايني
مؤلف: سيد مسعود حسن رضوي
مترجم: سید نقی عباس کیفی


شماره 36-37:بهار-تابستان 1386
باقر كاشاني و مرثيه وي
تالیف: استاد نذير احمد
ترجمه: دکتر سيد حسن عبّاس


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
سنجر کاشاني
پروفسور سید امیر حسن عابدی
شماره 75-78:بهار -زمستان 1396
آرای تذکره نویسان درباره شوکت بخارایی
دکتر باقر حسین شاه
شماره 41-42:تابستان-پاییز 1387- ویژه نامه نسخ خطی هند
شوکت بخارايي در تذکره‌هاي خطّي هند و ماوراءالنّهر
استاد ضميره غفّاراوا


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
رباعيّات بازيافته طالب آملي
پروفسور سید امیر حسن عابدی
شماره 47-48:زمستان 1388-بهار 1399: ویژه نامه کشمیر و میر سید علی همدانی
بابا طالب اصفهاني: شاعر ايراني در کشمير
تالیف: محمد صدیق نیازمند
ترجمه و تلخيص: فرحت‌آميز
شماره 47-48:زمستان 1388-بهار 1399: ویژه نامه کشمیر و میر سید علی همدانی
صور خيال و زيبايي‌هاي کشمير در شعر طالب آملي
دکتر سيده خورشيد ‌فاطمه حسيني


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
يك نسخه خطّي پرارزش ديوان ظهوري
پروفسور سید امیر حسن عابدی
شماره 63-64:بهار-تابستان 1393-ویژه نامه ادبیات فارسی در دکن
سه نثرظهوري
تصحيح: دکتر سيد محمديونس جعفري


شماره 53-54:پاییز-زمستان 1390:ویژه نامه استاد عابدی
بررسي يکي از شروح قصايد عرفي
پروفسور سید امیر حسن عابدی